YKS sonuçları, 2018 YKS Tercih Sonuçları Sorgula. Nefesler tutuldu, Adaylar heyecanla bekliyor. YKS Tercih sonuçları nasıl öğrenirim, YKS Üniversite Tercih sonuçları açıklandı mı, YKS ne zaman açıklanacak, YKS sonuç öğren, ösym sonuç açıklama sistemi aramaları sürerken üniversite sonuçları ve üniversite sonuçları açıklandı mı sorgulamaları da devam ediyor. Bir süpriz olmadığı takdirde YKS sonuçların 31 Ağustos cuma günü açıklanacak. YKS üniversite tercihleri sorgulaması haberimizde. YKS tercih sorgula. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM'den sürpriz bir açıklamadığı olmadığı takdirde takvimde belirtiği gibi YKS sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 3 Eylül itibariyle başlayacak. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? işte tüm detaylar... Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek. 

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS tercih sonuçları açıklandı mı soruları devam ediyor. Milyonlarca öğrenci üniversiteye girecek mi girmeyecek mi heyecanşa bekliyor. YKs tercihleri 7- 14 ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçların ne zaman açıklanacağını YKS tercih sonuçları öğren linkinden öğrenebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YKS ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar YKS tercih sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2018-2019 ÜNİVERSİTE KAYITLARI

Üniversite kayıtları 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. İşte kayıt sırasında bulundurulması gereken belgeler:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

İŞTE KAYIT İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018- YKS 'ye başvurabilirler.),
c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar
2018- YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2018-2019 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayıt 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.
6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.


EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

SONUÇLAR SONRASI ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite E-Kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, bu aşamada uygulanması gereken işlemler ve detaylı bilgiler;

1- SİSTEME GİRİŞ YAPIN: www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmındaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısına tıklayın. Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecek. Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

2 SİSTEME KAYITLI OKULLARI OKUYUN: Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Okulunuz listede ise ‘Devam Et’ düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

3- BİLGİLERİNİZİ DOĞRULAYIN: Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hepsi tamamsa, tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız alanlara ‘EVET’ yazdıktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basarak sonraki aşamaya geçin.

4- SMS ONAYI GELECEK: Bu aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu verilen sürede ilgili alana girin. ‘Devam Et’ düğmesini kullanarak sonraki aşamaya gidin.

5- BELGEYİ GÖRÜNTÜLEYİN: SMS onayının ardından belgeyi görüntüleyebileceksiniz. Kayıt belgenizi ‘Dosyayı İndir’ bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgeyi bilgisayarınıza indirmeden çıktı almayın. İndirdikten sonra o dosyayı açarak yazdırın.

6- KAYDI KONTROL EDİN: Kayıt işleminizi başarıyla tamamladıktan sonra hizmete tekrar girerseniz, yaptığınız kayıt işlemine ait bilgileri görebilir ve daha önce oluşturduğunuz kayıt belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ÖSYM AĞUSTOS AYI TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde ağustos ayı takvimini paylaşmıştı... ÖSYM’nin sosyal medya hesabından da paylaştığı takvime göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ağustos’ta ayrıca temmuz ayının son haftalarında gerçekleşen KPSS genel kültür- genel yetenek ve ÖABT sonuçlarının da 31 Ağustos’da açıklanacağı takvimde yer aldı ancak YKS tercih sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme yapılmaması dikkat çekti.


yks sonuçları, yks nedir, yks twitter, ösym sınav sonuçları yks, ösym duyurular 2018 yks, ösym yks, 2018 yks tercih sonuçları, ösym sonuç sorgulama, Üniversite Tercih Sonuçları