İhracatçı ve yurt dışında iş yapan müteahhit şirketlerin yaptığı işler ve sattığı ürünlerin karşılığı olan bedellerin yurda getirilmesine dair süre sınırlandı. İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğe göre ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi, fiilî ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması, yani TL’ye çevrilmesi zorunlu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğine (İhracat Bedelleri Hakkında) göre, peşin döviz karşılığında yapılan ihracat bedelinin aktarılması da 24 ay içinde gerçekleşecek.

MÜTEAHHİDE 1 YIL SÜRE
Yine aynı tebliğ çerçevesinde yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 günde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunlu olacak. Fuar, sergi gibi organizasyonlarda satılan malların bedelleri ise, fuar ve serginin bitimini takip eden 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılacak. Yurt dışında yapılacak işler için çıkarılan malların yurda getirilmemesi ve götürüldüğü ülkede satılması hâlinde de bedelinin satışı takip eden 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olacak.

İŞLEMLERİ BANKA İZLEYECEK
İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu olacak. İhracata aracılık eden bankalar ise bu bedellerin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlü olacak. İhracatçının ithalat ve benzeri işlemlerdeki giderlerine ilişkin ödemeler de bankalarca mahsup edilebilecek. Bu durumda mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden belge düzenlenecek. Söz konusu hesaplar 5 iş günü içinde kapatılmazsa, ilgili banka vergi dairesine ihbarda bulunacak. Mücbir sebep hâlinde vergi dairesince ek süre verilebilecek.

Ülkeyi seven parasını orada tutmayacak
Kararı değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat İhracatçılar Birliği eski başkanı Zekeriya Mete, ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi için getirilen 180 gün sınırı ile bu paranın TL’ye çevrilmesi mecburiyetinin çok yerinde olduğunu ifade etti. Ülkesini sevenin, o parayı burada kazananın bedelini hızla Türkiye’ye getirmesi gerektiğini söyleyen Mete “O parayı getirmekten imtina edenler için çok önemli karar. Kim para kaçırdı, varlığını çıkardı devletin bulması gerek” ifadesini kullandı.

TL’ye güç verecek çok önemli karar
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de söz konusu işlemler için daha önce belge zorunluluğu bulunduğunu, yeni tebliğ ile bunun hem süre kaydına bağlanmasının çok önemli bir karar olduğunu söyledi. Önder, bu adımın TL’yi güçlendirecek büyük bir adım olduğunu da ifade etti.