Dergide, günümüzde Türk hikâye ve romanının başta gelen isimlerinden Sevinç Çokum’la, “İskele Gazinosu” adlı eseri üzerine bir mülakat yer alıyor. Çokum, altmışlı yılların İstanbul’unun sosyal hayatını anlatırken yazarlığına ve yazarlığını besleyen duyarlığına dair bilgiler de veriyor. İbrahim Öztürkçü’nün kaleme aldığı “Midhat Cemal Kuntay’ın Kitaplaşmayan ve Bilinmeyen Bir Tefrikası” başlıklı yazısı da dergide dikkat çeken makalelerden. Doç. Dr. Süleyman Berk ise bu sayıya “Seramik Sanatçısı Bedii Gorbon’un gözlerden Uzak Kalmış Bir Eseri” adlı yazısı ile katkıda bulunuyor. Öte yandan çeşitli şairlerin yeni şiirleri de Türk Edebiyatı dergisinin sütunlarını süslüyor.