ZİYNETİ KOCABIYIK

Öğrenme ve bellekle sağlıklı uyku arasında çok önemli bir ilişki olduğunu belirten uzmanlar, uykunun beyni “yeniden başlatma” görevi olduğuna dikkat çekiyor. Bir bilgi ya da davranış öğrenildikten sonra uyumanın o bilgi ve davranışı kalıcı hâle getirdiğini belirten psikiyatri uzmanlarına göre, sınavdan bir gece önce uyumadan ders çalışmak hiçbir işe yaramıyor.
Öğrenme sürecinde bilginin önce beyinde kodlandığını, sonra güçlendirilerek kalıcı hâle getirildiğini, en sonunda da geri çağırıldığını yani hatırlandığını söyleen Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol “Eğer öğrenilen bilgi ilk aşamayı geçemezse yani sadece kodlanır ama güçlendirilemezse unutulur. Uyku, kodlanan bilgilerin önce aktifleştirildiği sonra da güçlendirilerek uzun süreli belleğe alındığı bir süreçtir” dedi.
Uykunun farklı aşamalarının farklı öğrenme süreçlerine etki ettiğini gösteren çok sayıda çalışma yapıldığını kaydeden Yertutanol “Uyku sadece sözel değil, bisiklet sürmek, gitar çalmak gibi işlemsel bilgilerin de güçlendirilmesini sağlar. O sebeple yeni bir bilgi okuduktan, yeni bir hareketi öğrendikten sonra yeterli süre uyursanız ertesi gün o bilgiyi hatırladığınızı, o parçayı daha iyi çalabildiğinizi ya da daha iyi yüzdüğünüzü fark edersiniz” dedi. Yertutanol, sınavdan bir gece önce ders çalışmanın da öğrenmeye hiçbir katkısı olmadığını da belirtti.

Sınava uykusuz girmeyin
Sınavdan bir gece önce uykusuz kalarak ders çalışmanın da öğrenmeye hiçbir katkısı olmadığını uykusuz kalmanın tam tersi etki ettiğini belirten Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, “ Bilginin ne kadar öğrenildiğini ne kadar hatırlandığını ölçmeyi hedefleyen “sınavlar” dan önceki gecelerde uykusuz kalmanın aslında ne kadar yanlış olduğu aşikârdır. Çünkü uykusuzluk, öğrenmeyi farklı noktalarda sekteye uğratır. Eğer yeni bir şey öğrenmeden önce kişi uykusuzsa o zaman bilginin kodlanması yani ilk kaydı zorlaşır. Önceden kodlanmış bir bilgiden sonra uykusuzluk yaşanırsa o bilgi güçlendirilemez. Hatta daha önceden öğrenilmiş bilgilerin geri çağırılması yani hatırlanması da olumsuz etkilenir” dedi.