Bu yılın ilk dört ayında yüzde 27 artış gösteren kamyon pazarı, mayıs-haziran döneminde yüzde 23 daralma yaşadı.
2018 yılı ilk yarısında kamyon üretimi yüzde 47 artış ile 14.891 adet olarak gerçekleşirken ihracat yüzde 65 artış gösterdi. Türkiye’de üretilen her 100 kamyondan 41’inin ihraç edildiği dikkate alınırsa, iç pazardan kaynaklanan yavaşlama ihracat ile büyük ölçüde kapatıldı.
OSD Başkanı Haydar Yenigün “Senenin ilk yarısı geçen seneye göre daha iyi geçmiş olmakla beraber, mayıs ayında başlayan yavaşlama eğilimini dikkate almalıyız. Kamyon üretiminin yarısından fazlası iç pazarda tüketiliyor. Daralmanın düşük seviyede kalması için tedbirler alınmalı. Bunun için vergi sistemi değişmeli, satış rakamı yükseltilerek vergi miktarı artırılmalı. Ticari araç kiralamanın önündeki engeller kaldırılmalı, hurda teşviki için sistem yeniden yapılandırılmalı. Otomotiv sanayii, yapısı gereği faaliyetlerini uzun dönemli planlar üzerine kurgular, projeler 5-10 yıllık projeksiyonlar üzerine oturtulur. Hâliyle ekonomik istikrar ön plana çıkar. Üretimin ihracata yönelik kurgulanması yatırımların sürdürülebilirliği açısından risklidir. İç Pazar göz ardı edilmemeli” dedi.