Hakiki din âlimleri

Sual: İmâm-ı Muhammed Gazâlî ve İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî hazretleri hakiki din âlimlerinden midir?

Cevap: Hakiki din âlimi, vaktiyle çok vardı. Bunlardan biri, İmâm-ı Muhammed Gazâlîdir “rahmetullahi aleyh”. Din bilgilerindeki derinliğine, ictihadda derecesinin yüksekliğine, eserleri şahittir. Bu eserleri okuyup anlayabilen, onu tanır. Onu tanıyamayan, kendi kusurunu Ona yüklemeğe yeltenir. Âlimi tanımak için, âlim olmak lâzımdır. O, zamanının bütün fen bilgilerinde de, mütehassıs idi. Bağdat Üniversitesinin rektörü idi. O zamanın ikinci dili olan rumcayı iki senede öğrenmiş, eski Yunan ve Roma felsefesini, fennini incelemiş, yanlışlarını, yüz karalarını kitaplarında bildirmiştir. Dünyanın döndüğünü, maddenin yapısını, ay, güneş tutulmasının hesaplarını, daha nice teknik ve sosyal bilgileri yazmıştır.

İslâm âlimlerinden biri de, İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkîdir “rahmetullahi teâlâ aleyh”. Bunun din bilgilerindeki derinliği ve ictihâd derecesinin yüksekliği, hele tasavvuftaki, vilayetteki kemâli, aklın, idrakin üstünde olduğunu, dinde söz sahibi olanlar, ittifakla söylediği gibi, Amerika’da yeni çıkan kitaplar da, bu saadet güneşinin ışıkları ile aydınlanmağa başlamıştır. İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs idi. (Mektûbât)ın birinci kısmının ikiyüzaltmışaltıncı mektubunda, (Oğlum Muhammed Ma’sûm “rahmetullahi teâlâ aleyh”, bugünlerde, (Şerh-ı mevâkıf) kitabını tamamladı. Derslerinde, Yunan felsefecilerinin hatalarını anladı) buyuruyor. Bu kitap, İslâm medreselerinin, yüksek [Üniversite] kısmında son zamanlara kadar okutulan bir fen kitabıdır. Kâdî Adûd yazmış, seyyid şerif Alî Cürcânî “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” şerh etmiştir. Bin sahife kadar olup, o zamanın fen bilgilerini anlatmaktadır. Kitap, altı mevkıfe ayrılmış olup, her birinde mersadlar vardır. Dördüncü mevkıf, birinci mersad üçüncü kısm, ikinci maksadda yer küresinin yuvarlak olduğunu, altıncı maksadda da, batıdan doğuya doğru döndüğünü ispat etmekte, atomu, maddenin çeşitli hâllerini, kuvvetleri ve psikolojik olayları bildirmektedir. (Tam İlmihal s. 1047)

 

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

Hicrî Kamerî : 27 ŞEVVÂL 1438
Hicrî Şemsî :1395  Rûmî :  08 Temmuz 1433   Hızır :  77
21
2017

Temmuz

Cuma

 

Sultan II. Abdülhamîd Hân’a Yıldız Sarayı Suikastı (1905) - Ay’a ayak basılması (1969)

O muhteşem fezâyı gördükten sonra, "Her şey tesadüfle yaratıldı." sözünü ağzıma almaktan utanıyorum. Astronot John Gleen

   Türkiye Takvimi