İki namazı birleştirerek kılmak

Namazı cem ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak lazımdır.
 
Sual: Hanefi mezhebinde olan bir kimse, vaktin namazını kılmakta zor bir durumda kaldığında, namazı kazaya bırakmamak için, öğle ile ikindi namazını birleştirerek kılabilir mi?
Cevap: Hanefi mezhebinde, yalnız Arafat meydanında ve Müzdelifede hacıların iki namazı cem etmeleri lazımdır. Hanbeli mezhebinde, seferde, hastalıkta, kadının emzikli veya müstehaza olmasında, abdesti bozan özürlerde, abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde, ama olanın ve yer altında çalışan gibi, namaz vaktini anlamakta aciz olanın, canından, malından ve namusundan korkanın, maişetine, nafakasını kazanmasına zarar gelecek olanın, iki namazı cem etmeleri caiz olur. Namazı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların, bu namazlarını kazaya bırakmaları, Hanefi mezhebinde caiz değildir. Bunların, yalnız böyle günlerde, Hanbeli mezhebini taklid ederek, kılmaları caiz olur. Cem ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci namaza dururken, cem etmeyi niyet etmek, ikisini art arda kılmak ve abdestin, guslün ve namazın Hanbeli mezhebindeki farzlarına ve müfsitlerine uymak lazımdır.
           ***
Sual: Cuma ve bayram namazlarında, imam, namazın içindeki farz veya vacibi geciktirse, secde-i sehiv yapar mı yoksa terk mi eder?
Cevap: Cuma ve bayram namazlarında, imamın secde-i sehvi yapmaması iyi olur.
           ***
Sual: Üzerinde besmele, kelime-i tevhid yazılı veya cami, Kâbe resmi bulunan seccadeleri yere sermek, namaz kılmak için de olsa uygun olmaz mı?
Cevap: Bu konuda Hadîkada deniyor ki:
“Üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kâğıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, yere sermek tahrimen mekruhtur. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak, yazıyı asmak caiz olur denildi.”
Buradan anlaşılıyor ki, üzerinde Kâbe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Bunları ziynet, süs için duvara asmak caiz olur.
           ***
Sual: Bir kimse, namaz kılarken, namazın içindeki vacipleri bilerek yapmasa, namazına bir zarar gelir mi?
Cevap: Namazın içindeki vaciplerden birini bilerek yapmamak, namazı bozmaz ise de günah olur. Bu vacipleri unutarak yapmayan, secde-i sehiv eder.
Hicrî Kamerî : 7 CEMÂZİL-ÂHIR 1439
Hicrî Şemsî :1396  Rûmî :  10 Şubat 1433   Hızır :  Kasım : 108
23
2018

Şubat

Cuma

 

Ardahan ve Posof’un kurtuluşları (1918) - Peygamber Efendimizin Vedâ Hutbesi’ni okuması (632)

Allahü teâlâ katında, günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Hadîsi şerîf

   Türkiye Takvimi   
 
 
GÜNÜN MENKIBESİ

Son nefes mühimdir

Celâl Ali Dede “rahmetullahi aleyh” Anadolu velîlerindendir...
Trablus'ta vefât etti...
Bir gün şunu anlattı:
Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerine bir papaz gelip “Ey Cüneyd! İkimiz de din adamıyız, hangimiz daha üstünüz?” diye sordu.
Buyurdu ki:
“Haftaya gel, cevap vereyim!”
“Neden şimdi söylemiyorsun?”
“O vakit belli olacak.”
Papaz “Pekâlâ” deyip gitti...
Bir hafta sonra geldiğinde Cüneyd'in evinin önünü kalabalık görüp sordu:
“Hayrola, ne bu kalabalık?”
Dediler ki: “Cüneyt vefât etti.”
“Yâ, başınız sağ olsun.”
“Teşekkür ederiz.”
“Şeyy… Ben Cüneyd’e bir şey sormuştum. Bugün cevap verecekti.”
Onu içeri alıp;
“İşte cenâzesi, sor!” dediler.
Papaz “Peki” dedi.
Cenâzeye yaklaşıp;
“Yâ İmâm! Ben mi üstünüm, sen mi?” diye sordu.
Mübârek zât;
“Ben üstünüm” buyurdu.
“Peki ama, bunu niçin bir hafta önce söylemedin?”
 “O zaman belli değildi. Çünkü o zaman ikimiz de hayattaydık. İkimizin de son nefesi belli değildi. Ama şimdi ben öldüm ve îmânla gittim âhirete. Senin durumunsa hâlâ belli değil” buyurdu.
Papazın kalbi değişti.
Kelime-i şehâdeti getirdi.
Ve îmânla ayrıldı oradan.