Tertip sahibinin namazı

Tertip sahibi olan yani hiç kazaya kalan namaz borcu olmayan bir kimsenin durumu...

 
Sual: Sabah namazını kılamayan, kaza etmeyi de unutan ve kazaya kalan namaz borcu da olmayan bir kimse, öğle namazını kılarken, sabah namazını kaza etmediğini hatırlasa, kıldığı namaz bozulur mu?
Cevap: Tertip sahibi olan yani hiç kazaya kalan namaz borcu olmayan bir kimsenin, unutarak veya uyuyarak kılamadığı namazı kaza etmeyi unutsa ve sonraki vaktin namazını kılarken, bu namazı kaza etmediğini hatırlasa, o anda kıldığı namazı bozulur.
           ***
Sual: Bazı yerlerde, kızdığı kimseye Nemrut diye hakaret edilmektedir. Nemrut nedir, kimdir?
Cevap: Nemrut; Keldani hükümdarlarına verilen bir isimdir. Çok kimsenin bildiği birinci Nemrut, Nuh aleyhisselamın oğlu Hâm soyundandır. Bâbil şehrini yapmıştır ve putlara tapardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe attı. Sivrisinekler sebebiyle de öldü.
           ***
Sual: Namazda iken dişi kanayan bir kimse, bu kanı yutarsa, namazı bozulur mu?
Cevap: Bu konuda Halebî-yi kebîrde deniyor ki:
“Dişleri arasından akan kanı yutarsa, ağız dolusu olmadıkça, namazı bozulmaz.” Ağız dolusu yutsa da abdesti bozmaz.
           ***
Sual: Hamala teslim edilen ve kamyona yüklenen yük, zarar görürse, bu zararı hamal mı veya kim öder?
Cevap: Hamal, kamyon, şart edilen yoldan gitmeyip, eşya telef olsa, gittiği yol işlek değilse veya arızalı ise, kamyon sahibi ve hamal bunun bedelini öder. Böyle değilse ödemez.
           ***
Sual: Cenazeyi, herkese açık olan umumi mezarlıklara mı defnetmeli veya nasıl hareket etmelidir?
Cevap: Meyyiti büyük mezarlıkta gömmek, sünnettir ve çok faydalıdır. Mümkün olduğu kadar salihlere ve evliyaya yakın defnetmelidir. Fasıkların, facirlerin ve hele gayr-i müslimlerin kabirlerinden uzak olmalıdır. Rutubetli yerlerde defnetmek iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kuru yerlere defnetmelidir. Nemli yerde defin, meyyitin çabuk çürümesine sebep olur ki, aslında meyyitin geç çürümesi lazımdır. Toprak nemli veya gevşek olursa, çivisiz tabut ile gömmenin iyi olduğu kitaplarda yazılıdır.
           ***
Sual: Herhangi bir sebepten dolayı, bir başka mezhebi taklid eden kimse, kendi mezhebinden çıkmış mı oluyor?
Cevap: Bir işi, bir ibadeti yaparken başka bir mezhebi taklit eden kimse, kendi mezhebinden çıkmış olmaz. Mezhep değiştirmiş olmaz. Yalnız o işi yaparken diğer mezhebin şartlarına riayet etmesi lazımdır.
Hicrî Kamerî : 11 MUHARREM 1440
Hicrî Şemsî :1397  Rûmî :  08 Eylül 1434   Hızır :  139
21
2018

Eylül

Cuma

 

Kore Savaşı için, askerlerimiz Güney Kore’ye gitti (1950) - Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın doğumu (1842) - Dünya Barış Günü

 

Cuma günleri, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Hadîs-i şerîf

 

   Türkiye Takvimi   
 
 
GÜNÜN MENKIBESİ

İçki içen genç...

Muhammed Bâkî Billâh hazretlerinin genç bir komşusu vardı. İçki içiyor ve her fenâlığı yapıyordu.
Mübârek zât o gencin bu hâlini biliyor, ama bir şey demiyordu.
Ancak talebesinden biri ihbar edince; memurlar, yakalayıp hapse attılar bu genci.
Bâkî Billâh hazretleri bu hâdiseyi duydu.
Ve çağırıp, sitem etti ihbar eden o talebesine.
İhbarcı genç;
“Ama efendim zâten fâsık, günahkâr birisiydi” deyiverdi.
Hocası bir âh edip;
“Sen kendini iyi mi biliyorsun ki, onu fâsık görüyorsun? Hâlbuki biz, kendimizi ondan farklı görmüyoruz” buyurdu.
Sonra da bizzat ilgilenip, çıkardı o genci hapisten.
Fâsık genç, çok duygulandı bundan.
Yaptıklarına “pişmanlık” duydu. Gönülden tövbe etti ve o günahları yapmadı bir daha...
● ● ●
Bir gün de talebelerine;
“Kıymetinizi bilin. Siz hepiniz çok kıymetli, çok değerli insanlarsınız” buyurdu.
Gençler sordu:
“Niçin kıymetliyiz hocam?”
“Çünkü bu doğru îmân, bu Ehl-i sünnet îtikâdı, bu Allah için sevgi ve Allah için İslâma hizmet, ancak ve yalnız Allahü teâlânın sevdiği kullarına nasip olur da onun için” buyurdu.