05.10.2017 15:07
YDS sonuçları açıklandı (2017 ÖSYM YDS Sorgulama Ekranı)

YDS sonuçları bugün açıklandı. Binlerce öğrenci geri sayımda heyecanla sonuçların açıklanacağı saati bekledi. YDS sonuçları açıklandı mı? sorusuna bugün cevap bulunacak. Adaylar YDS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşacaklar. Yabancı Dil Seçme Sınavı ne zaman açıklanacak?

YDS Sonuçları, YDS Sonuçları açıklandı mı?, YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuç, gibi tüm merak edilen soruların cevap bulacağı gün geldi. Binlerce öğrenci bilgisayar başında sonuçların açıklanmasını bekledi. 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS sınav sonuçları 5 Ekim'de yani bugün açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecekler. 2017 YDS sonuçları na https://sonuc.osym.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz. Adaylar sınav sonuçlarına göre aldıkları puanlar doğrultusunda belirli bir seviyeye sahip olacaklar. Yabancı dil seviyeleri de tazminat miktarlarının ne kadar olacağını belirleyecek. 2017 Yabancı Dil Seçme Sınavı açıklandı, YDS sonuç, YDS, 2017 YDS gibi merak ettiğiniz başlıklar 'http://www.turkiyegazetesi.com.tr/'de... 

YDS DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavın cevap alanları, optik okuyucular ile okunur ve bilgisayar ortamında gerekli değerlendirme işlemleri yapılır. Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır. Sınav sonrasında ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirmenin dışında tutulur. Geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanır ve hesaplama işlemi yapılır. Puanlama 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilir.

Test hazırlanmamış olan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulan jüriler tarafından değerlendirilir. Yabancı dil seviyeleri;

90- 100 puan aralığı A seviyesi,

80 - 89 puan aralığı B seviyesi,

70 - 79 puan aralığı C seviyesi,

60 - 69 puan aralığı D seviyesi,

50 - 59 puan aralığı E seviyesidir.

YDS PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Her yıl, sonbahar dönemi ve ilkbahar dönemi olarak iki defa gerçekleştirilen YDS için puan geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıl sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri alt düzeye düşürülür. B seviyesinde olanlar 80-89 aralığında puan alamazlar ise dil tazminatları C seviyesinden verilir. C seviyesinde olanlar sınava girdiklerinde 70-79 puan aralığında bir puan alamazlarsa tazminatları alt seviyelere ödeme yapılmadığı için kesilir.

YABANCI DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİR?

 Yabancı dil tazminatı ödenen kişiler;

- Mülki idare amirleri

- Hakimler ve savcılar

- Daire Başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar

- Dışişleri Bakanlığı meslek memurları

- Öğretmenler

- Üniversitede öğretim elemanı olanlar

- Tercüman ve mütercimler

Yabancı dil tazminatı alımında onay gerekmez ancak adayların tazminat alabilmeleri için, yabancı dil bilgisinden yararlanılıp yararlanılmadığına dair ita amirinden onay alması şartı konulmuştur.

YDS YABANCI DİL TAZMİNATI

 Sınava girenler sahip oldukları seviyeler doğrultusunda yabancı dil tazminatı alırlar. Adayların sahip oldukları seviyeler ve bu seviyelere ait katsayılar;

Katsayı

- A grubu (96- 100 puan aralığı katsayısı        1200

- A grubu (90- 95 puan aralığı) katsayısı         900

- B grubu katsayısı                                           600

- C grubu katsayısı                                          300

 

YDS NEDİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

YORUMLAR