HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİM SONUÇLARI
10.10.2017 07:50
Dili unutacaklar diye okula göndermiyorlar

Türkiye’de 450 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor... Ülkemiz onlar için yoğun bir çaba sarf etse de bu tablonun altında birçok faktör yatıyor.

Damla Peker ANKARA
Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda yaşadığı güçlükler ve öneriler bir rapor hâline getirdi. Türkiye’de 3,2 milyona ulaşan Suriyelilerin yaklaşık 1 milyonu okul çağındaki çocuklardan oluşuyor. Türkiye, Suriyeli çocukları okullaştırma ve onlara kaliteli bir eğitim sunma konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor. Buna rağmen Türkiye’deki Suriyeli çocukların yarıya yakını okullaşamamış durumda. Bu amaçla hazırlanan “Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler” raporunda 9 ilden 60 mülakat yapıldı. Raporda dikkat çeken detaylar şöyle:

OKULA DEĞİL İŞE...  
Türkiye’de 533 bin Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Bu çocukların 280 bini Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM), 243 bini devlet okullarında, 10 bini ise açık okullarda eğitim alıyor. Ancak, Türkiye’de okullaşamayan 450 bin Suriyeli çocuğun önünden birçok engel bulunuyor. Bu engellerin başında oryantasyon kaybı ve motivasyon eksikliği geliyor. Bazı çocukların okula gitmeye hazır olduğu ancak süreçler hakkında bilgisi olmadığı öğrenildi.. En büyük engel ise ekonomik meseleler. Görüşmelerde, çocuklar okula gitmek istediğini ancak çalışmak zorunda olduklarını bu yüzden okula gidemediklerini ifade etti. Okullaşmanın önündeki diğer engel ise, dil sorunu. Özellikle 5 ve 9’uncu sınıf çocuklarının, yeterli Türkçesi olmadan okula gittiklerinde, bir müddet sonra dersleri anlamama, yabancılaşma gibi gerekçelerle okulu terk ettiği görüldü. Dil ile ilgili diğer bir durum ise Suriyelilerin Arapçayı unutma kaygısı. Bu etken nedeniyle, bazı ailelerin ve çocukların okullara göndermediği tespit edildi. 
KARMA EĞİTİM ENDİŞESİ
Bir diğer engel ise, erken evlilik ve Suriyelilerin karma eğitim veren kurumlara çocuklarını göndermek istememesi. Bazı kesimlerin Suriyeli çocuklara yönelik olumsuz tutumları da gösterildi. 
KIZLAR İÇİN “KIZ OKULU” ÖNERİSİ
Raporda, Suriyeli çocukların okullaşmasını artırmak için şu öneriler yer aldı:
¥ Özellikle öğretmenler ve okul yöneticileri Suriyeli çocukların eğitimi konusunda farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapmalı.
¥ Çocuklar için akşam okulları gibi farklı türden okullar açılmalı ve maddi destek sağlanmalı.
¥ Suriyeli kız çocukların okullaşmasını artırmak için kız okullarının açılması desteklenmeli.

YORUMLAR