13.03.2018 05:39
Öğrenciler gezerek öğrenecek

Öğrenciler, okullar tarafından tarihî ve turistik yerlere götürülecek. Eğitim yerinde Verilecek. Yabancı dil, ilkokul seviyesine inecek

DAMLA PEKER

Okullarda ve fakültelerde turizm eğitimi ve turist rehberliği alanında yeni stratejiler belirlenmesi için Hükümet, önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerçekleştirilen 3. Turizm şurasında en çok eğitim vurgusu yapıldı. Alınan kararlarda özellikle belirli bir döneme sıkışan iç turizmdeki mevsimselliğin kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütülmesi istendi. Alınan kararlardan bazıları şöyle:

AİDİYET DUYGUSU AŞILANMALI
Okullarda tarihsel önem arz eden değerlerimizi (Çanakkale, gibi) barındıran yerlere geziler zorunlu olmalı.
Okullar, öğrencilere şehirlerin kültürel, tarihi ve turistik değerlerini yerinde tanıtmalı. Kardeş şehir ve okul gibi projeler hayata
geçirilmeli.
İlk ve orta dereceli okulların turizm dersi konulmalı. Öğrencilerin yaşadıkları kentin tarihî ve turistik değerlerine karşı aidiyet duygusu kazanmaları sağlanmalı.

YABANCI DİL ÇOK ÖNEMLİ
Yabancı dil eğitimi ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında da verilmeli.
Çin’in büyüyen ekonomisi ve İpek Yolu projesinde Türkiye’nin önemli rolü düşünülerek Çince’ye, müfredatta yer verilmeli. Yurt dışında dil öğrenim planlamalarına Çince dahil edilmeli.
Teknoloji ve dijitalleşme geleceği tasarladığı için “robot otel” konsepti geliştirilmeli.

TATİLİN SÜRESİ OLMAZ
Yerli turistin erken rezervasyon imkânlarından faydalanabilmesi için tatil planı yılbaşında yapılmalı.
Öğrenciler ile gençlerin ucuz tatil yapabilmesine imkân sağlayan tesisler ve kamp merkezleri hayata geçirilmeli. Belirli dönemlere bağlı kalmayan sürekli turizm hareketliliği sağlanmalı.
Orta öğretimde mutfak alanı “Tehlikeli Meslekler Sınıfı”na alınmalı. Burada çalışacakların eğitimleri sertifikalı eğitimciler ve belge vermeye yetkili kurumlarca yapılmalı.
Turist Rehberliği bölümlerine ülkenin turizm stratejileri ile uyumlu olacak biçimde Çince, Hintçe, Rusça, Farsça gibi dillerde seçmeli ders konulmalı.

 

 

YORUMLAR