14.02.2018 06:40
'Hakikatleri  söylemekten  çekinmezdi'

Yazar Gürlek, “İbnülemin, mizacı farklı bir ilim adamıydı; kendisi yeteri kadar tanınmıyor” diyor.

Babıali Enderun Sohbetlerinin 11’inci toplantısında kültür tarihçisi Dursun Gürlek, uzun yıllardan beri hakkında çalışmalar yaptığı İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı anlattı. Dursun Gürlek konuşmasında, İbnülemin’le nasıl taşıtığını şöyle dile getirdi: “Tokat’ta okurken ders kitapları ile yetinmeyen, günlük gazete, dergi, kitapları takip eden bir öğrenciydim. İbnülemin Mahmud İnal’ın hayatını okudum. O devirde yaşayıp da dinî inancından, tarihî inancından, kültürel inancından hiç taviz vermeyen bu insan ilgimi çekti. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in eserlerini çok genç yaşta gördüm ve böylece hazretle tanışmış oldum. Ayrıca mizacı değişik, sert mizaçlı bir insan, hakikatleri söylemekten çekinmemiş. Yahya Kemal ve Süleyman Nazif’in beyitleri ile övdüğü bir tarihçi, bir edebiyatçı, bir sohbet adamı... Ancak kendisi maalesef bugün yeteri kadar tanınmıyor.’’ 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel’in, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’a duyduğu saygı, eserlerini bastırmak için gösterdiği gayreti de anlatan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: “Hasan Âli, Ankara’dan her İstanbul’a gelişte İbnülemin Mahmud Kemal’in konağına uğrar. Evi Mercan’dadır. O konakta, vefatına kadar hem edebiyat hem de ilim sohbetleri oldu. Sohbetlere Kuran’ı Kerim okunarak başlanırdı. Meclis toplantısı, Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri’nin bir ilahisi ile de sona ererdi.”

YORUMLAR