İmsak'a kalan zaman
05:23:00

Kadr suresini bin defa okuyan Resûlullahı rüyada görmeden ölmez...

Kadr suresini bin defa okuyan Resûlullahı rüyada görmeden ölmez...

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Her kim abdest aldıktan sonra, “kadr” suresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
“Her kim abdest aldıktan sonra, “kadr” suresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.” 
“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, cuma gecesi dört rek’at namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerîfe ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, İnnâ enzel-nâhü ve İzâ zülzilet-il-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirsin. Yetmiş defa istiğfar da edip uyursa, beni rüyasında görür.” 
Büyüklerden birisi yanındakilere sordu: 
“Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?” 
“Öğret” denildiğinde buyurdu ki: 
“Fâtiha, İhlâs, Âyet-el kürsî ve bir de İnnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.” 
Bazı âlimler buyurdu ki: “Kim Kadr suresini cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber efendimizi rüyasında görmeden ölmez.” 

 

11.06.2017 - 07:05

[XTemplate]