İmsak'a kalan zaman
06:30:00

Kim Âl-i İmrân sUresini okursa zengin olur

Kim Âl-i İmrân sUresini okursa zengin olur

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
 “Kim Âl-i İmrân suresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istiğfar ederler.” 
“Allahü teâlânın ism-i a’zamı şu iki ayettir: Birincisi Bakara sûresinin 163’üncü âyeti, ikincisi Âl-i İmrân suresinin başı.” 
“Âl-i İmrân’ı okuyan kimseye kıyâmet günü sırat üstünde, okuduğu her bir âyetin karşılığında emniyet verilir.” 
Abdullah bin Mes’ûd buyurdu ki: 
“Âl-i İmrân suresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir.” 
Abdullah bin Abbâs buyurdu ki: 
“Kim Âl-i İmrân suresini okursa zengin olur.” 

12.06.2017 - 07:21

[XTemplate]