İmsak'a kalan zaman
05:23:00

Zilzâl sûresi Kur’ân-ı kerîmin yarısına denktir

Zilzâl sûresi Kur’ân-ı kerîmin yarısına denktir

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Bir kimse cuma gecesi iki rek’at namaz kılar ve onda Fâtiha ve on beş kere Zilzâl sûresini okursa, Allahü teâlâ onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.” 
“Zilzâl sûresi Kur’ân-ı kerîmin yarısına denktir.” 
Adamın biri Resûlullah efendimize gelerek, “Yâ Resûlallah! Bana öz ve her şeyi içine alan bir sûre öğret” dedi. Resûlullah efendimiz; “Zilzâl sûresini oku!” buyurdu. Adam; “Seni hak din ile gönderen Allah’a yemîn ederim ki, bunun dışında bir şey yapmam” dedi ve kalkıp gitti. Resûlullah efendimiz; “Adamcağız kurtuldu” buyurdu. 
“Kim herhangi bir gecede Zilzâl sûresini okursa, Kur’ân-ı kerîmin yarısını okumuş gibi sevap kazanır.” 

18.06.2017 - 07:12

[XTemplate]