İftara kalan zaman
20:05:00

Allahü teala Amme okuyanın rızkını artırır

Allahü teala Amme okuyanın rızkını artırır

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Amme suresini okuyan bir kimseye Allahü teala, kıyamet günü soğuk Cennet şerbeti ikram eder” 
“Cenab-ı Hak, ikindi namazından sonra Nebe suresini okuyan kimsenin kıyamet azabını hafifletir.” 
“Her kim Amme suresini devamlı olarak ikindi namazından sonra okursa Allahü teala o kimsenin rızkını artırır, dünyadan ahiretteki yerini görmedikçe çıkmaz.” 
Kutbuddîn-i İznikî hazretleri buyurdu ki: 
“Nebe suresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün afetlerden emin olur.” 
[Nebe suresi Kur’ân-ı kerimin 581. sayfasındadır.] 

19.06.2017 - 09:06

[XTemplate]