İftara kalan zaman
20:05:00

Komşu hakkını öyle bir anlattı ki...

Komşu hakkını öyle bir anlattı ki...

Eshâb-ı kirâmdan Hazreti Mücahid radıyallahü anh, Abdullah bin Ömer ile alakalı şahit olduğu bir hadiseyi şöyle nakleder:

- Ben, Hattab oğlu Ömer’in oğlu Abdullah’ın yanında idim. Ömer bin Abdullah oğluna bir koyun kestiriyordu. Koyunun kesilmesi için emir verdikten sonra oğluna: 
- Oğlum Yahudi komşumuzu da unutmayasın, diye emir verdi ve bu emri üç defa tekrarladı. Babasının aynı sözü tekrarlamasının üzerine oğlu: 
- Baba bunu sıkça tekrarlamanın sebeb-i hikmeti nedir? Ben bu zamana kadar senin hiçbir emrine itaatsizlik ettim mi, demesi üzerine Hazreti Ömer, oğlunun elinden tutup yüzünü kendisine doğru çevirip şunları der: 
- Oğlum, komşu hakkı hususunda Peygamberimiz öyle çok tekrarda bulunurdu ki, biz nerede ise komşumuzu malımıza ortak kılacak sanırdık. Sen neden bahsediyorsun!..

 

19.06.2017 - 09:08

[XTemplate]