İftara kalan zaman
20:05:00

Korkulu yerlerde Kureyş okuyan faydasını görür

Korkulu yerlerde Kureyş okuyan faydasını görür

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kim, Kureyş suresini okursa, Allahü teâlâ ona, Kâbe’yi tavaf edenlerin ve orada itikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.”

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: 
“Kim, Kureyş suresini okursa, Allahü teâlâ ona, Kâbe’yi tavaf edenlerin ve orada itikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.” 
İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki: 
“Korkulu yerlerde ve düşman karşısında eman ve rahat olmak için Kureyş suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa on birer defa okumalıdır.” 
“Fâtır suresini okumayı âdet haline getiren kimse, Cennete dilediği kapısından girmeye hak kazanır.”

23.06.2017 - 07:20

[XTemplate]