İftara kalan zaman
20:05:00

Duhân okuyan için 70 bin melek istiğfâr getirir

Duhân okuyan için 70 bin  melek istiğfâr getirir

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir kimse, Duhân suresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Hakk’tan mağfiret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.”

 Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
“Bir kimse, Duhân suresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Hakk’tan mağfiret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.” 
“Bir kimse, Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kutsiyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenab-ı Hak, o kimsenin geçmişteki günahlarını bağışlar.” 
“Kim geceleyin Duhan suresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istiğfâr getirir.” 

24.06.2017 - 06:36

[XTemplate]