16.05.2018 10:53
Teravih namazı duâ ve tesbîhleri

Teravih namazına başlamadan, namaz aralarında ve teravih sonunda okunan tesbîhler, duâlar:

1- Teravihe başlamadan önce: 
Sübhâne zil-mülki vel-melekût. 
Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût. 
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd. 
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût. 
Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh. 
Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan. 
Merhaban, merhaban, merhabâ ya şehr-el bereketi vel-gufrân. 
Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an. Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû. Allahümme salli alâ Muhammed. 
Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur. 
2- Teravih aralarında:
Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak duâ: 
(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.) 
3- Teravih namazı bitince:
Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân, 
Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân, 
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'ân. 

 

YORUMLAR