Ramazan 2019
30.05.2018 05:44
“Sadık talebe hocasını ayağına getirir”

Ali Efendi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamış Osmanlı evliyasındandır.

Mısır'da bulunan evliyanın büyüklerinden İbrâhim Gülşenî "rahmetullahi aleyh" hazretlerini rüyada görüp, onun  hizmetinde bulunmayı arzu etti. Mısır'a gitmek üzere hemen yola çıkmak istedi. Fakat yol parası yoktu. Allahü teâlâya tevekkül edip yola çıktı. İstanbul'a geldi. Sabah vakti sâhilde denize bakarken, bir geminin yaklaştığını gördü. Gemi Haliç'e gelip demir atınca, ondan, derviş kıyâfetinde bir grup insan çıktı. Ali Efendi bunların kim olduğunu sordu. İbrâhim Gülşenî olduğunu ve zamânın pâdişâhı Sultan Süleymân'ın dâveti üzerine İstanbul'a geldiğini söylediler. Hemen İbrâhim Gülşenî'nin yanına gitti. Elini öpmek için izin istedi. O zaman İbrâhim Gülşenî; "Ali Efendi, bizi ta Mısır'dan buraya getiren, senin bize olan muhabbetindir, yoksa bizim padişah ile ne işimiz var! Sadık talebe, hocasını ayağına getirir" buyurdu. Ali Efendi, İbrâhim Gülşenî hazretlerinden çok istifâde etti. İbrâhim Gülşenî hazretleri İstanbul'dan ayrılıp, Mısır'a hareket edeceği zaman, Ali Efendi’ye hilafet verip memleketine dönmesini emredince, Malkara'ya geri döndü.

 

YORUMLAR