Ramazan 2019
31.05.2018 06:19
Cennet ehlinden olmak için

Şu duayı yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse cennet ehlinden olur.

Yine inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse yine cennet ehlinden olur.
Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.

 Allah’ım sen benim Rabb’imsin. Senden başka ilâh yoktur. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin vaadin ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana verdiğin nimetini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni mağfiret et. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

YORUMLAR