Ramazan 2019
02.06.2018 06:05
Yatmadan önce okunacak dualar

Yatağına E'ûzü ve besmele okuyarak girmeli. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalı.

Sağ avucunu sağ yanağın altına koymalı. E'ûzü besmele ile bir Âyet-el-kürsî okumalı. Sonra her biri için besmele okuyarak, üç İhlâs, sonra bir Fâtiha, sonra birer defa iki Kul e'ûzüyü okumalı. Sonra üç def'a  Estağfirullahel'azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu...  okumalı. Üçüncüsüne  el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh ilâve etmeli. "Tevekkeltü alellah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh " okumalı. " Allahümmağfirlî ve li-vâlideyye ve lil mü'minîne vel mü'minât " ve bir salevât-ı şerîfe ve bir " Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn ." ve üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere istiğfâr ve bir kelime-i tevhîd okuyup, uyumalıdır.
Yatarken Tebâreke ve Secde Sûresi’ni okumak da çok faydalıdır.

 

YORUMLAR