Ramazan 2019
04.06.2018 06:34
İstihare namazı ve duası

Gusül abdesti alınır. Gusülden sonra, “İstihareye niyet ettim” diyerek iki rekât namaz kılıp, yatılır. Birinci rekâtta (Kâfirûn), ikinci rekâtta (İhlâs) sûresi okunur.

İstihâre yapmak sünnettir. İstihâre namazından sonra şu duâ okunur:
“Allahümme innî estehîrüke bi-ilmike ve estaktirüke bi-kudretike ve es'elüke min fadlikel'azîm fe inneke takdirü ve lâ akdirü ve tâ’lemü velâ a'lemü ve ente allâmül-guyûb”

Yedi gece böyle istihâre yapılır. Sonra, kalbe gelen şey yapılır. İstihâreden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rüyâda beyaz veya yeşil görmek hayra alâmettir. Siyah veya kırmızı görmek şerre alâmettir denildi. İstihâre namazını başkasına kıldırmak sünnet değildir. İstihâre yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifa etmelidir. Bedenle yapılan ibâdetleri başkasına yaptırmak câiz değildir.

YORUMLAR