Ramazan 2019
04.06.2018 06:35
Yaraların hikmeti

Medîne-i Münevvere'de bazı fakirlerin kapılarına meçhul bir kimse her sabah bir çuval erzak bırakmaktaydı.

Birgün o fakirler uyandıklarında baktılar ki, kapılarına erzak konmamış. Sebebini merak ederlerken Hazreti Ali "radıyallâhü anh"'ın torunu Zeynel Âbidîn hazretlerinin vefât haberi duyuldu. Cenaze hizmetleri yapılmaya başladı. Sıra mübârek naaşının yıkanmasına geldiğinde bu şerefli vazîfeyi yapacak olan zat, mevtanın sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar görünce şaşırdı. Sebebini anlayamadı. Yakınlarına sorduğunda ise, ehl-i beytten orada bulunup bu sırra âşinâ olan bir kimse, şunları söyledi:
 "Zeynel Âbidîn hazretleri her sabah hazırladığı erzak çuvallarını sırtında taşıyarak erkenden fakirlerin kapısına götürür ve kimseye görünmeden geri dönerdi. Halk da bu çuvalları kimin bıraktığını bilmezdi. Sırtında gördüğünüz yaralar, işte o çuvalları taşımaktan ötürü oluşmuş yaralardır."

YORUMLAR