Ramazan 2019
06.06.2018 06:43
Bekara sûresi okunan evden şeytan kaçar

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Bekara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir, onu terk etmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.
“Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur'ân-ı kerîmin zirvesi de Bekara sûresidir. Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bekara sûresi okunan evden şeytan kaçar.”
“Kim herhangi bir gecede Bekara sûresini okursa, o sayede kendisine Cennette tâc giydirilir.”
(Allahü tealanın İsm-i a'zamı şu iki âyettir. Bekara sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmrân sûresinin başıdır.)
“Her kim Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münafıklıktan beri olur.”
Hazret-i Ömer buyurdu ki:  
“Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir.”

YORUMLAR