Ramazan 2019
07.06.2018 08:30
Kadir sûresini cuma gecesi bin defa okuyan Resûlullah’ı rüyasında görmeden ölmez…

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Her kim abdest aldıktan sonra, Kadir sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.” 
“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, cuma gecesi dört rekât namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerîfe ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, İnnâ enze’l-nâhü ve İzâ zülzileti’l-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirsin. Yetmiş defa istiğfar da edip uyursa, beni rüyasında görür.” 

Büyüklerden birisi yanındakilere sordu: 
“Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?” 
“Öğret” denildiğinde buyurdu ki: 
“Fâtiha, İhlâs, Âyete’l-kürsî ve bir de İnnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.” 
Bazı âlimler buyurdu ki: 
“Kim Kadr sûresini cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber Efendimizi rüyasında görmeden ölmez.” 
Âlimlerimiz buyurdu ki: 
“Meyyit defnedilirken yedi sûreyi okumak müstehabdır. Bu yedi sûre, Kadr, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Mu’avvizeteyn ve Fâtiha sûreleridir.” 

YORUMLAR