Ramazan 2019
08.06.2018 05:33
Kur’ân-ı kerîmin  dörtte birine denktir

“Farz namazlarından sonra Ayete’l-kürsi okuyan kimse ile cennet arasında, ölümden başka mâni yoktur.”

“Bu ayet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o evden otuz gün uzaklaşır. Ya Ali! Bunu oğluna ve ev halkına öğret, komşularına hatırlat!”
“Sıkıntı anlarında Ayet-el kürsî’yi okuyan kimseyi Allahü teâlâ sıkıntıdan kurtarır.”

“Hastalığında Ayet-el kürsî’yi okuyan kimsenin ölümünü Allahü teala kolaylaştırır.”
“Yatarken Ayete’l-kürsî’yi okuyanın yanında sabaha kadar Allah tarafından gönderilmiş bir muhafız bulunur. Bu müddet içinde ona şeytan yaklaşamaz.”
“Bir kimse, evinden çıkarken Ayete’l-kürsi’yi okursa, Hakk teala, yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istiğfar eder.”
“Ayete’l-kürsi Kur’ân-ı kerîmin dörtte birine denktir.”
“Bir mümin, Ayete’l-kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hakk kabirdeki müminlerin kabirlerini nurlandırır, genişletir. Okuyana da çok sevap verilir. Her harfi için bir melek halk olunur. Bu melekler, okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler.”
Kutbuddîn İznikî buyurdu ki:
“Ayete’l-kürsi’yi ihlâs ile okuyanın, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affolur. Yani tövbeleri kabul olur.”
İmâm-ı Bûnî diyor ki:
“Ayete’l-kürsi’yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin, Allahü teala aklını ve anlayışını artırır.” [Ayete’l-kürsi Bekara sûresinin 255. ayetidir.]

YORUMLAR