Ramazan 2019
09.06.2018 04:45
Âmenerresûlü okunmayan eve...

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Allahü teala, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı (yarattı) ve o kitaptan iki âyet indirerek Bekara sûresini bu iki âyetle kapadı. Bu iki âyet, bir evde üç gece okunmazsa, Şeytân o eve yaklaşır.”
“Âmenerresûlü'yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur'ân-ı kerîm, hem de duâdır.”
“Dört şey Arş-ı a'zam altındaki hazineden indirildi. Fâtiha, âyet-el-kürsî, Âmenerresûlü, Kevser sûresi.”
Hazret-i Ömer buyurdu ki:
“Akıllı kişi Bekara sûresinin sonunda bulunan âyetleri (Âmenerresûlü) okumadan uyamaz.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Resûlullah efendimize Mi'racda üç hususi şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. İkincisi, Âmenerresûlü, Üçüncüsü Ümmetinden Allaha hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.” [Âmenerresûlü Kur'ân-ı kerîmin 50. sayfasındadır.]

 

YORUMLAR