Ramazan 2019
10.06.2018 05:15
Mülk Sûresi  insanı kabir azabından  korur

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”
“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”

“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevaba nail olur.”
“Ben Mülk sûresinin, ümmetimden her insanın kalbinde olmasını severim.”
“Kur'ân-ı kerîmden otuz ayetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”  
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azap melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:
"Ona dokunmayın. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:
"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."
Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”

YORUMLAR