Ramazan 2019
11.06.2018 05:31
Mu’avvizeteyn kabri nurlandırır

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felâk, Nâs) okuyanı, Allahü teala, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.”
Ukbe bin Âmir radıyallahü anh anlatır:

Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resûlullah, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
“Ey Ukbe, bu iki sûre ile Allah’a sığın; zira Allah’a hiçbir kul bunlardan daha faziletli bir şey ile sığınamaz!”
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.”
 “İki sûreyi çokça okuyun! Allahü teala sizi âhırette onlarla faydalandıracaktır. Mu’avvizeteyn kabri nurlandırır, şeytanı uzaklaştırır. Sevapları ve dereceleri arttırır. Mizanda ağır gelir ve sâhibini Cennete götürür.”
Hazret-i Âişe Validemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, İhlâs, Felâk ve Nas sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir.
İmâm-ı Rabbânî hazretleri de, “Sıkıntılı zamanlarda dört kul’leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini çok okumalıdır” buyurmaktadır.
Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hakk, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.
Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık hâline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur.
Seyyid Abdülhakim Arvâsî buyurdu ki:  “Âyetel-kürsî, İhlâs, Mu’avizeteyn ve Fâtiha sûrelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhafaza eder.”

YORUMLAR