Ramazan 2019
14.06.2018 04:33
Şifa niyetine...

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’i kırk defa okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, bütün günahları af olur.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil’azîm.” duası bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beş yüz kere okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir.
Hazreti Âişe anlatır: Resûlullah’tan duydum: “Birinize dert, keder, hastalık gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazreti Enes anlatır. Resûlullah’a bir köylü gelip “Ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir şey yediğin veya içtiğin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalık sana zarar vermez” buyurdu.
Peygamberimiz eshabına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhi’l-azîm min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harri’n-nâr” duâsını okumağı öğretirdi.
Âişe Validemiz buyurdu ki, Resûlullah’ın bir yerinde ağrı olsa iki Kul e’ûzü sûresini okuyup, mübarek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.

 

YORUMLAR