Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Nişâbur'da yetişen velîlerden Ebû Bekr el Ferrâ hazretleri “rahmetullahi aleyh”, 980 senesinde Nişâbur'da vefât etti.
Bir gün bu zâta;
"Efendim, kişinin amellerine, neye göre ecir ve sevap verilir?" diye sordular.
Gelen kişilere baktı.
Ve onlara cevâben;
"Kişinin ameline, o işe verdiği  ehemmiyet miktarınca, onu işlerken yaptığı hatâlara üzülmesi miktarınca ve o amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için gösterdiği gayret miktarınca sevap verilir” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de biri geldi bu zâta.
“Gerçek mümin nasıl olur?” diye soracaktı.
Ancak içeri girince unuttu.
Bir müddet sohbet ettikten sonra bu zâta;
“Ben artık kalkayım” deyip izin istedi.
Mübârek zât;
“Az daha otur evlâdım, belki soracağın bir şey vardır” diyerek hâtırlatmak istedi.
Ama hâtırlamadı.
O zaman;
“Peki, sen bilirsin” buyurdu.
Tam giderken;
“Gerçek mümin; elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir” buyurdu.
Adam bunu işitince bu zâta olan sevgisi kat kat arttı...