İsa Karakaş

Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de stajyer ya da çırak olarak çalışmış olanların, bu çalışmalarının emekliliğe sayılıp ne zaman erken emekli olacakları ile ilgili.
Bazı okuyucularımız TBMM’de konuyla ilgili yasa tasarısı olduğundan bahsetmektedir.
TBMM’ye bu konuda verilen yasa tasarısı ve tekliflere bakıldığında bu konuda 2018 yılbaşından sonra bir kanun teklifinin bulunduğunu görmekteyiz.
 
SOSYAL GÜVENLİK MESELELERİ
 
SGK’nın uyguladığı Kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
Değerli okuyucularımız haklı olarak; "madem stajyerler yasal olarak SSK’lı o zaman neden emeklilikte dikkate alınmamaktadır?" diye düşünmektedir.
Hemen cevaplayalım... Stajyer ve çıraklılık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bütün sorun stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına da tabi tutulmalarında yatmaktadır...
Çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar. Tamamen kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde gerçekleşen bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır.
Ancak yukarıda da açıkladığım üzere bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır.
Konu ile ilgili SGK tarafından hazırlanan veya yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önceden de ifade ettiğim gibi bu konu SGK’nın yapacağı alt mevzuat düzenlemelerini aşmaktadır.
 
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
 
Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dâhil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.
Israrla bazı okuyucularımızın TBMM’de bu konuda değişiklik tasarısı diye söz ettikleri tasarı "Torba Kanun"da yok. İktidar partisi tarafından da bu konuda verilmiş bir yasa tasarısı yok.
Ancak okuyucularımız tarafından sözü edilen tasarının muhalefet partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye gönderilen bir kanun teklifi olduğunu ve hâlen TBMM’de bulunmakta olduğunu söyleyebiliriz.
Sözü edilen tasarı iktidar partisi tarafından da kabul edilir ve yasalaşma imkânı olursa staj tarihi başlangıç kabul edilecek, bu durumda, 2000 yılı öncesinde stajyer ya da emekli olarak çalışan binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.
 
 “Karıncayı bile incitmem deme! 'Bile’den incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan.” Fuzuli     
 
                    
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Hem kocadan hem anneden emekli maaşı
 
"İsa Bey, 7 yıl SSK’lı çalıştıktan sonra uzun yıllardır çalışmıyorum. SSK’lı  eşim 03.06.2011 yılında öldü. Ondan bana maaş bağlandı. Babam 03.02.2018 tarihinde öldü. Babam da SSK emeklisidir. Bu durumda babamdan da maaş alabilir miyim?" Zekva Yılmaz
Zekva Hanım, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara SGK sadece birini bağlamaktadır. Ancak bu maaşlardan en yüksek olanını tercih etme hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda size tavsiyemiz hangisi yüksekse o maaşı tercih etmeniz yönünde hareket etmeniz olacaktır.
          ***
"Memur babamdan aldığım malul yetim aylığı SGK’ya tabi bir işe girmem hâlinde kesilir mi?" Salih Çiçek
Salih Bey, malul erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için; malul ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır. Göreve girmeniz hâlinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir.

Ne zaman emekli olurum?
 
Muhibbullah Bey, Kamuda hâlen işçi olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 7000 gün primle emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaşınızı düşürmez. Sizin aldığınız raporu SGK esas almaz. SGK’ya malulen emeklilik için başvuruda bulunmanız hâlinde diğer şartları sağladığınız için öngördüğü hastaneye sizi sevk eder. %60’tan fazla engellik hâlinizi ortaya çıkar ve SGK bunu kabul ederse malulen emekli olabilirsiniz. Hâlen memur olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 25 yıl memuriyet (9000 gün) görevinizi tamamladığınızda emekli olacaksınız.
          ***
Defne KARAAĞAÇ, vermiş olduğunuz bilgileri göre emeklilik için 211 gün priminiz eksik bulunmaktadır. İlk sigortalılıktan sonra doğmuş olan çocuğunuza binaen sadece 211 günlük doğum borçlanması yapmanız hâlinde hemen emekli olabilirsiniz.
          ***
Bertan ÖLMEZ, SSK’lı işe başlama tarihiniz 02.03.1995 olduğundan prim gün sayınız fazlasıyla geçmiştir. Ancak 55 yaşını dolduracağınız 06/07/2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.