Para

Necmettin Batırel

Katma değeri yüksek ürünümüz olsun istiyorsak, öncelikle eğitime yatırım yapmalıyız. Bugün dünyayı şekillendiren, değiştiren yeni süper güç yazılımdır. Peki yazılım nedir? Elektronik cihazların tanımlanmış bir işi gerçekleştirmesi için bilgisayar dilinde hazırlanan komutlardır. İş verimliliğini arttıran, zaman tasarrufu sağlayan ve iletişimi kolaylaştıran programların bütününe yazılım deniyor. Teknoloji baş döndüren bir hızla büyüyor. Kısa süre sonra içinde yazılımın olmadığı hiçbir ürün kalmayacak. Yazılım konusunda geride kalan ülkeler; refah, ilerleme, gelişimde geri kalmaya mahkûmdur. Ağır sanayide, otomotiv sektöründe, kimyada, inşaatta, savunmada yazılım geliştiremezlerse, ikinci sınıfta kalacaktır. İleri teknoloji ürünleri üretebilmek için öncelikle yazılım teknolojilerimizi geliştirmeliyiz. Bunun için büyük çaba harcamamız, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymamız ve bunları izlemeye almamız gerekiyor. Yazılım evin anahtarıdır. Bu anahtar başkasında olursa kendi evinizde misafir olursunuz. Yerli yazılıma mutlaka sahip olmalıyız. Yabancıların yazılımını kullanmak hem şirketlere hem de ülkeye büyük zarar vermektedir. Bakın yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergiler yüzünden Türkiye her yıl milyarlarca liralık vergi kaybına uğramaktadır...
Yazılımın ülke ekonomisine katkısının yanı sıra ülke güvenliği açısından da çok büyük önemi var. Yazılımlar şirketlerin ve hatta ülkelerin kilit noktalarıdır. Türkiye’de birçok önemli kamu ve özel sektör kuruluşları yerli ya da yabancı sermayeli firmalar ile çalışmaktadır. Yerli yazılım firmaları; yabancı yazılım firmalarının vermiş olduğu kaliteden çok daha kaliteli hizmet vermektedir. Özellikle kritik konumdaki kamu kuruluşlarının millî yazılımları tercih etmeleri hem ülke menfaatleri hem de gizlilik açısından önem taşımaktadır. Yerli yazılımın gelişmesindeki en büyük engellerden birisi; büyük firmaların marka düşkünlükleri ve kolay kullanım takıntısıdır. Oysa başka kültürlerin iş yapma şekline göre tasarlanmış paket yazılımları alıp kendi ülkenizde, sektörünüzde ve sizin kurumunuzda uygulamaya kalkarsanız -bugün olduğu gibi- hem bu araçlara kucak dolusu para ödersiniz, hem de eloğlunun güncellemesine muhtaç olursunuz. Ülke olarak yazılım sektörünü geliştirmemiz için önümüzde uzun bir yol var. 2023 hedeflerinin ilki, dünyada en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak, ikincisi toplamda 500 milyar dolar olarak planlanan ihracatın 150 milyar dolarının bilişim sektöründen gelmesidir. Mevcut durumda, dünya yazılımından sadece binde 6 oranında bir pay alıyoruz ve hedeflere ulaşılması için bunu kesinlikle artırmamız gerekiyor. Bu sebeple yerli yazılım geliştiricilerine özel destekler verilmesi ve kamu birimlerinin güvenlik yazılımlarında yerli ürünlere öncelik vermesi çok büyük önem taşıyor...
Dünyada baş döndüren bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Daha 10-15 yıl öncesine kadar adı bile duyulmayan firmalar bugün dünyanın en büyükleri hâline gelmiş durumda. Artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Türkiye’nin kurtuluşu teknolojiden geçiyor.. Biz sanayi devrimini kaçırdık, o dönüşümünü sağlayamayan imparatorluklar yıkıldı. Şu anda teknoloji inanılmaz fırsatlar sunuyor. Endüstri 4.0, dijitalleşme, yapay zekâ, blockchain... Bütün sektörleri değiştirecek olan bu dönüşümün tam göbeğindeyiz. Dönüşüm bireylere, şirketlere en tepede de devletlere inanılmaz imkânlar sunuyor. Biz yıllarca tarım toplumu olduk, sanayi toplumu olalım dedik. Nerede duracağız şimdiden belirlemeliyiz. Güney Kore, Japonya gibi Batı ülkeleri gibi rotasını net olarak belirleyenler bugün farklı noktalara geldiler. Teknolojiye, üretime, Ar-Ge’ye yatırım yaptılar. Bizim de aynı yolu izlememiz gerekiyor. Bilinen yol en kısa yoldur...