YOLUMUZU AYDINLATANLAR

Vehbi Tülek

"Herkes sevdiği ile beraber olacaktır. Sen de, ahirette sevdiğinle beraber olacaksın."

 
İbn-i Havtullah Ensârî hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Endülüs’te (İspanya) Ünde’de (Onda) doğdu. Mende (Montiel), Belensiye (Valencia), Mürsiyye (Murcia), Mâleka (Málaga), Gırnata (Granada), İşbilîye (Sevilla), Kurtuba (Córdoba) ve Sebete (Ceuta) medreselerinde zamanın meşhur âlimlerinden icâzet aldı. Şelemenka’da (Salamanca) kadılık yaptı.612 (m. 1215)’de Gırnata’da (Granada) vefât etti. Hadîs ilminde hafız, fıkıh, kırâat ve nahiv ilminde de âlim, hatîb ve şâir idi. Bir dersinde buyurdu ki:
İyilerle beraber olmalıdır. Bir kimse, Peygamber efendimize, (Kıyamet ne zaman kopacaktır?) diye sordu. Ona cevaben, (Kıyamet için ne hazırladın?) buyurdu. O kimse, (Fazla ibadetim yok. Fakat Allah ve Resulünü seviyorum) dedi. O kimseye, (Herkes sevdiği ile beraber olacaktır. Sen de, ahirette sevdiğinle beraber olacaksın) buyurdu. 
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
(Çok dostunuz olsun; çünkü Rabbiniz kerimdir. Kıyamette dostları arasında bulunan kuluna azap etmekten hayâ eder.) 
(Çok tanıdığınız olsun! Kıyamette hepsi de şefaat eder.) 
(Allahü teâlâ, rıza-i ilahi için bir din kardeşi edinenin Cennetteki derecesini yükseltir.) 
(Allah için ahiret kardeşliği yapan, ahirette öz kardeşinden daha faydalı yardımları, o ahiret kardeşinden görür. Allahü teâlâ, ahiret kardeşini çok seveni, o nispette çok sever.) 
(Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce arkadaş edinin! Yolculuktan önce de azık tedarikine çalışın!)
(Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenildiği zaman ateş kıvılcımları seni yakmazsa, kokusu seni rahatsız eder.) 
Salihler, iyiler anılınca, bu rahmetin sebebine kavuşulmuş olur. Salihlere uyma isteği başlar. Salihlere uyan da cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
(Salihleri anmak günahlara kefarettir.) 
(Fazilet ehlini ancak fazilet sahipleri tanır.) 
(Fıkıh öğrenilen yerde bulunmak, bir senelik ibadetten daha hayırlıdır.) 
(Kırk gün içinde, bir ilmi sohbette bulunmayanın kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar. Çünkü ilim, kalbe hayat verir.) 
(Ya âlim, ya talebe veya bunları dinleyenlerden olun! Yahut ilim ehlini sevenlerden olun! Bunlardan gayrısı olan helak olur!) 
(Evliyayı görünce, Allah hatırlanır.)
(Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın menbaı ariflerin kalbleridir.) 
(Büyüklerle oturun, âlimlere sorun ve hikmet ehli ile beraber olun!)