Yetenekli Kalemler

Yorgun kafanın; ne düşüncesinde bereket, ne de görüşünde isabet vardır...
 
 
 
İslam prensipleri ve Türk töresi
 
Müslüman, iyi insan demektir. Müslümanların kardeş olduklarını bilir. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere, turistlere ve başka milletlerden de olsa kimseye kötülük yapmaz. Onların mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına asla saldırmaz. Kötülük yapanlara da nasihat verir. Kimseye hile, hıyanet yapmaz. Münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Devamlı çalışır. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi öğrenir. Çocuklarına, tanıdıklarına da öğretir. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep faydalı şeyler söyler. Helal kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan Müslümanı Allah da sever, kullar da sever. Rahat ve huzur içinde yaşar. İslamiyet zaten bütün insanları “barışa” çağırır. Dünya ve ahiret hayatı için güzel ve iyi olanı istemeyi öğretir. İyi ve güzelin düşmanı olan şeytana uymaktan meneder. Barış ve huzuru bozan fitne unsurlarına karşı dikkatli olmayı ister.
“Bir kimse terörist hareket içerisinde bulunuyor ve bunu “İslam adına yapıyorum” diyorsa o kimse Müslüman görünen bir İslam düşmanıdır. Çünkü Müslümandan terörist olmaz, terör İslamiyet ile beraber olmaz.
Türkler, insanlara duydukları saygının gereği yabancılara kendi insanından farklı bir muamele yapmamışlardır, kendi halkına uyguladıkları adaleti başkalarında da aynen uygulamışlardır. Böylece yabancılar Türk idaresinde yaşamak istemişler, Türk himayesine sığınanlar memnun kalmışlar, hatta esaret bile kendilerine ağır gelmemiştir.
Türkler Müslüman olduktan sonra da insanları herkesin uymak zorunda olduğu İslam prensipleri ve Türk töresi ile idare etmişlerdir.
Bu idarenin himayesi sebebiyle de Türklerin hâkim olduğu hiçbir devlette tarihin hiçbir devrinde imtiyazlı ayrıcalıkla bir sınıf asla olmamıştır.
Herkesin eşitliği prensibi ile hangi cinsten, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun insanların güvenliği ve eşitliği sağlanmıştır...
          "Kürşat"
 
 
 
ŞİİR
 
     AŞKA DÜŞEN
 
Zindan oldu gençliğim bak
Seni düşüne düşüne.
Eşim dostum benden ırak
Seni düşüne düşüne
 
Kavuşmak artık bir hayal
Yanar bağrım içim kanar,
Dilim sussa kalbim anar,
Seni düşüne düşüne
 
Bu sevda biter mi sence?
Mezara girersem anca,
Ağlar dururum ardınca
Seni düşüne düşüne
 
Arif olan anlar beni,
Candan hayli ayrı teni
Özlem dolu her bir yanı
Seni düşüne düşüne
 
Mustafa Özkahraman-Kastamonu