Ziyafet için hayvan kesmek

Gelen misafire veya yolcuya ikramda bulunmak için hayvan kesmek caizdir.
 
Sual: Bir misafir geldiğinde veya uzaktan gelen bir yolcu için, ziyafet niyeti ile bir hayvan kesip pişirip ikram etmenin, yedirmenin mahzuru olur mu?
Cevap: Yolcusu veya sevdiği, saydığı kimse gelince, sevinç veya o insan için saygı hayvanı veya şükür hayvanı kesmek caiz değildir. Yolcu gelmeden veya gelince adak edilir ve adak olarak, yani Allahü teâlâ için kesilir ve etleri fakirlere yedirilir. Zenginler yiyemez. Hayvan kesmeyi adarken, kurban denirse, kurban bayramında kesmesi lazım olur. Gelen misafire veya yolcuya ziyafet çekmek, ikramda bulunmak için hayvan kesmek ise caizdir.
           ***
Sual: Hasta olan birini ziyarete gidildiğinde, ne yapmalı, nelere dikkat etmeli, nasıl hareket etmelidir?
Cevap: Bir hastanın ziyaretine gidildiği zaman, kapıya varınca, içeri girmeye müsaade istemeli, izin almalı. İzin verilirse besmele ile girmeli, mümkünse hastanın sağ tarafına oturmalı, içeri girince selam vermeli, hastanın hâl ve hatırını sormalı. Hastalığına bir ilaç veya tavsiye edilecek bir doktor biliniyorsa söylemeli. Kelime-i şehadet getirerek ona duyurmalı ve acil şifalar dilemeli. Hastanın yanında fazla oturmamalı. Bir ihtiyacı varsa yapmalı. Ayrılırken kendisine acele sıhhat bulması için dua etmeli.
           ***
Sual: Bir hayvan kesmeyi adayan kimse, bunun etinden kendisi, hanımı, çocukları ve yakınları yiyebilir mi?
Cevap: Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekât vermesi caiz olmayanlara yediremez. Anasına, babasına, evlatlarına, hanımına veya kocasına, fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini, fakirlere sadaka olarak verir. Akrabasından ve evinde bulunan yakınlarından, kendi zekâtını vermesi caiz olan büyük, küçük herkes yiyebilir. Bunlar içinde, zengin olanlar yiyemez. Yerlerse, adak sahibi, bunların kıymetini fakirlere verir.
           ***
Sual: Kumarsız olarak satranç oynamanın dinimiz açısından mahzuru var mıdır?
Cevap: Fetâvâ-yı Hindiyyede; “Satranç, kumar ile olursa haram, kumarsız olursa mekruhtur” buyuruluyor.
           ***
Sual: Haram, günah olan bir şeyi yapmayı düşünmek, yapmaya karar vermek de günah mıdır?
Cevap: Günah işlemeyi düşünmek, işlemeye niyet etmek, karar vermek günah olmaz, sadece yapmak, işlemek günah olur.
Hicrî Kamerî : 17 MUHARREM 1441
Hicrî Şemsî :1397  Rûmî :  03 Eylül 1435   Hızır :  134
16
2019

Eylül

Pazartesi

 

Süleyman Hilmi Tunahan’ın vefâtı (1959) - İlköğretim Haftası - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idâmları (1961)

Konuştuğuma pişman oldum, ama sustuğum için pişman olmadım. Lokman Hakîm “Rahmetullahi aleyh”

   Türkiye Takvimi   
 
 
GÜNÜN MENKIBESİ

"Ben, kendi atımla giderim!"

Ömer bin Abdülazîz hazretleri halîfe olunca, önüne “saltanat atlarını” getirdiler.
Onlara sordu ki:
“Nedir bunlar?”
Dediler ki:
“Hilâfete mahsus atlardır efendim. Lütfen binin, sizi hilâfet konağına götürelim.”
Ancak kabul etmedi.
“Lüzum yok, ben kendi atımla, kendi evime giderim” buyurdu.
Evine gidince hizmetçisi karşıladı.
Baktı ki, düşünceli.
Hemen suâl etti ki:
“Efendim, kederli bir hâliniz var, sebep nedir acabâ?”
Buyurdu ki:
“Hiç sorma. Doğudan batıya kadar bütün ümmet-i Muhammed’i artık benden soracaklar. Böyle ağır ve mesuliyetli bir işin altına girdim. Nasıl kederli olmayayım.”
Sonra hanımını çağırdı.
Ona da buyurdu ki:
“Yâ Fâtıma! Benimle yaşamak istiyorsan, bütün zînetlerini beytülmala vermelisin. O mücevherler sende kalırsa, ben seninle kalamam.”
O da “hayhay” dedi.
Ve zînetlerini çıkarıp, beytülmala gönderdi.
Halîfenin de, şahsına âit “elli bin altını” vardı.
O da, o altınları aldı.
Hibe etti beytülmala.
Sonra hizmetçilerini çağırıp;
“Hepiniz serbestsiniz. Kalmak isteyen, benden bir şey istememek şartıyla kalabilir” buyurdu.
Onlar ağladılar!
“Şartınızı kabul ediyoruz” deyip, ayrılmadılar...