Allahü teala, kalplere bakar

"Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerindeki imana bakarım."
 
Sual: Allahü teala, kullarının amellerine mi bakar yoksa bunları ne niyetle yaptıklarına ve kalplerindeki imana mı bakar?
Cevap: Bu konuda Ahmet bin Yahya Münîrî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki:
“Allahü teâlâ, ilmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de, günah işlenmesine sebep yaptı. İlimden iman ve taat doğmakta, cehilden de küfür ve günah hasıl olmaktadır. Taat, çok küçük olsa da, kaçırmamalı! Günah, pek küçük görünse de, yaklaşmamalıdır! İslam âlimleri buyurdular ki; 'Üç şey, üç şeye sebeptir: Taat, Allahü teâlânın rızasını kazanmaya sebeptir. Günah işlemek, Allahü teâlânın gadabına sebeptir. İman etmek, şerefli ve kıymetli olmaya sebeptir.' Bunun için, küçük günah işlemekten de çok sakınmalıdır. Allahü teâlânın gadabı, bu günahta olabilir. Her mümini kendinden iyi bilmelidir. O mümin, Allahü teâlânın çok sevdiği kulu olabilir. Herkes için ezelde yapılmış olan takdir, hiç değiştirilemez. Hep günah işleyip, hiç taat yapmamış olan bir Müslümanı, Allahü teâlâ, dilerse affeder. Bekara suresinin otuzuncu âyetinde, melekler, meâlen; (Ya Rabbi! Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan insanları niçin yaratıyorsun)  dediklerinde;  (Onlar fesat çıkarmazlar) demedi. (Sizin bilmediklerinizi ben bilirim) buyurdu. (Layık olmayanları layık yaparım. Uzak kalanları yaklaştırırım. Zelil olanları aziz ederim) buyurdu. 'Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerindeki imana bakarım. Siz, günahsız olduğunuza bakıyorsunuz. Onlar, benim rahmetime sığınırlar. Sizin günahsız olduğunuzu beğendiğim gibi, Müslümanların günahlarını affetmeyi de severim. Benim bildiğimi sizler bilemezsiniz. İmanı olanları, ezelî olan lütfuma kavuştururum' buyurdu.”
           ***
Sual: Beş vakit namaz, âyet ve hadis ile emredilmiş midir?
Cevap: Kitâb-ül-fıkh-alel-mezâhib-il-erbe'ada deniyor ki:
“Namaz, İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü teâlâ, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için, namazı farz etti. Nisâ suresinin 103. âyeti, namaz müminler üzerine, vakitleri belirli bir farz oldu demektedir. Hadis-i şerifte; (Allahü teâlâ, her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak, her gün beş vakit namaz kılanı Cennete sokacağını, Allahü teâlâ söz verdi) buyuruldu.”
Hicrî Kamerî : 26 CEMÂZİL-ÂHIR 1441
Hicrî Şemsî :1398  Rûmî :  07 Şubat 1435   Hızır :  Kasım : 105
20
2020

Şubat

Perşembe

 

 I. Cemre’nin havaya düşmesi - Türkmenistan’ın Bayrak Bayramı 

İyi huy, başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Sırrî-yi Sekatî “Rahmetullahi aleyh”

   Türkiye Takvimi   
 
 
GÜNÜN MENKIBESİ

"Rüyada ne gördün?"

Alî Hâfız hazretleri, bir gün sohbet ederken, talebeleri, gördükleri rüyaları anlattılar.
Onları dinledi.
Ve bir talebeye sordu:
"Sen ne gördün?"
Talebe, cevâben;
"Peygamberimizi gördüm" dedi.
Meğer rüyada, güzel bir insan görmüş.
Uyandığında;
"Bu gördüğüm zât, Peygamber Efendimizdi gâliba?" demiş.
Hocası onu dinledi.
Talebelere dönüp;
"Ben, Resûlullah Efendimizi rüyâmda bir defâ gördüm" dedi.
Ardından da;
"Onu bir defâ gören, O'nu görmenin şevkiyle kendinden geçer, ağlar, sızlar, gözyaşları döker ve bütün ömrü boyunca o lezzeti hiç unutamaz" buyurdu.
O genç bunu duydu.
Ve hatasını anlayıp tövbe etti.
● ● ●
Bir gün Şamlar türbesinin etrafındaki ağaçların yan (sürgün)lerini buduyordu.
Yanında bir talebesi vardı.
O da yardım ediyordu.
Bir ara hocasına sordu ki:
"Bunları niçin buduyoruz?"
Hocası şöyle anlattı:
"Bu sürgünler budanınca, fidan kuvvetlenir ve daha çok meyve verir. Müslüman da kalbinden nefsinin (kötü istekleri)ni budarsa, kalbindeki (îmân nûru) kuvvetlenir.”
Sonra talebeye döndü.
Ona bir yeri gösterip;
"Yakında vefât edersem, beni bu yere defnedersiniz" dedi.
Ertesi gün vefât etti...