30.09.2018 02:38
Öğrenciler üniversitenin kalitesine not verecek

Yükseköğretim Kalite Kurulunca, üniversitelerin değerlendirmesini yapmak üzere kurulan takımlara, ilk defa öğrenciler de dâhil edilecek

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında üniversitelerin 5 yılda en az bir defa girmeleri gereken Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın değerlendirici takımlarında öğrencilerin de görev alması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, YÖK’te düzenlenen Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programı ile değerlendirici takımlarında yer alacak 61 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 5-8 kişilik takımlarda görevlendirilecek. Böylece, takımlarda, yükseköğretim kurumlarından kalite güvencesi alanında deneyimli akademik ve idari çalışanların yanı sıra ilk defa öğrenciler de yer alacak.
Öğrenciler, üniversitelerdeki eğitim öğretim süreçleri, öğrenme kaynakları ve hayat alanlarını değerlendirerek programa katkı sağlayacak. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesinde öğrencilerin sağlayacakları katkının önemine değinerek, “Bu süreçte öğrenci değerlendiricilerimizden beklentimiz, ders içerikleri ve ders yapma süreçleri, sınıf içi ve dışı öğrenme atmosferi, laboratuvarlar, kütüphaneler, kafeteryalar ve kulüplere kadar geniş bir yelpazede kurumun öğrenci odaklı, sürekli gelişme ve iyileşme sürecinde olup olmadığını değerlendirmeleridir” dedi.

 

YORUMLAR