Türkiye Gazetesi 50.Yıl
23.05.2019 05:31
'Öğretmene ihtiyaç azalmayacak artacak'

“Eskisinden çok daha fazla sanat ve spor alanındaki öğretmenlerimize ihtiyaç var”

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iştirak ettiği televizyon programında yeni dönemde liselerde uygulanacak eğitim modeline dair soru işaretlerini cevapladı. Yürütülen çalışmaların birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olduğunun altını çizen Selçuk şunları söyledi: Mesele dersin mecburi ya da seçmeli olması değil. Mesele nitelik meselesi. Ders sayısını indirmemizin sebebi şu; çocuklar, kendi ilgi, kabiliyet ve meraklarına uygun alanlarda derinleşsinler. Her çocuğa her şeyi tek paket olarak vermeyelim, ilgi ve ihtiyaçları takip edelim.
Eskisinden çok daha fazla sanat ve spor alanındaki öğretmenlerimize ihtiyaç var. Onlara olan ihtiyaç yeni ilkokul, ortaokul ve lise modelleriyle azalmayacak, aksine daha da artacak. Norm fazlası öğretmenler olacak. On binlerce öğretmen boşa çıkacak’ deniyor, hiç öyle bir şey yok. Aslında biraz daha ihtiyaç olacak. 9. sınıfın mesela tabiat bilimleri, sosyal bilimler gibi farklı olan dersleri var. Bir buçuk senede aşağı yukarı 20 küsur bin öğretmenin eğitimini yapmalıyız ki bu dersler bütün Türkiye’de halledilebilsin. Üniversitelerle anlaşmalar imzaladık, eğitim fakülteleriyle çalışmalarımız sürüyor.

YORUMLAR