Türkiye Gazetesi 50.Yıl
22.07.2019 17:40
Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgulama Sayfası 2019 | İOKBS MEB PYBS Bursluluk SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI ÖĞREN

Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgulama ekranı... PYBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, iokbs sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen iokbs bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarına dair merak edilenler ve MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuç öğrenme ekranı...

Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgula... 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, iokbs sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı sonuçları için günler sayılıyor. Lise öğrencilerinin girdiği ve burs almalarına olanak sağlayan İOKBS sonuçları açıklandı.  Velilerin ve öğrencilerin beklediği gün yaklaştı. MEB bursluluk sonuçları 2019 ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI ÇIKLANDI MI? 

Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz pazartesi günü erişime açılıyor. İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, eski adı PYBS olan şimdiki adıyla 2019 İOKBS sonuçlarını "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. Bursluluk sınavı açıklanır açıklanmaz yukarıda bulunan bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2019 İOKBS sonuçları SORGULAMA
Bursluluk nasıl değerlendirilecek?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. 

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. 

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. 

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. 

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. 

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. 

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. 

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. 

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.KAZANILAN BURS HAKKI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (7)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

Öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

YORUMLAR