Türkiye Gazetesi 50.Yıl
28.07.2020 03:38
'Yapay zekâ ve veri mühendisliği' açılıyor

Türkiye’nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında kuruluyor.

MAHMUT ÖZAY

2020-2021 yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan bölüm, İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zekâ ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıyor. Yapay zekâ teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı alanda kullanılıyor. 2021 senesinin sonuna gelindiğinde ise yeni gelişen teknolojilerin en az %80’inin yapay zekâ teknolojilerinden beslenmiş olacağı öngörülüyor. Beklentilerin büyüklüğü ve bu büyük etkinin muhtemel yakınlığı düşünüldüğünde, programa girecek 40 öğrenci, Türkiye’nin ilk yapay zekâ ve veri mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik edecek. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şule Gündüz Öğüdücü “Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü, yapay zekâ ve veri bilimi konusunda yalnızca temel mühendislik uygulamalarının değil, yeni yapay zekâ ve veri bilimi algoritmalarının da geliştirileceği güçlü bir ekosistem oluşturacak" dedi.

ÇARPICI İSTATİSTİKLER
∂ Yapay zekânın 2030 yılında kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayrisafi yurt içi hasılayı %14 artırması bekleniyor.
∂ Gartner’ın araştırmasına göre dünya genelindeki organizasyonların %37’si “bir çeşit yapay zekâ” teknolojisi kullanıyor ve bu oran geçmiş dört sene ile karşılaştırıldığında %270’lik bir artışa tekabül ediyor.
∂ Dünya Entelektüel Mülk Organizasyonu istatistiklerine göre yalnızca 2013 ile 2017 arasında alınan yapay zekâ patentleri 19.000’den 55.000’e çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.

YORUMLAR