04.12.2021 06:20
Saygın üniversitelerden ünlü isimler İstanbul'da buluştu

Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde yapılan İstanbul Eğitim Zirvesinde doğudan batıya saygın üniversitelerden ve eğitim kurumlardan isimler analizlerini, gelecek perspektifleri anlattı.

MAHMUT ÖZAY

Eğitimin geleceği, dünyanın eğitim otoritelerinin katılımıyla masaya yatırıldı. İşte o açıklamalar:

> ‘PISA Patronu' Andreas Schleicher: Eğitim sistemlerinin önemli noktalarından biri sorumluluk vermektir. Yani öğretmenler sanayi kuruluşlarında olduğu gibi başka bir şeyle değiştirilebilecek bir yapıda olmamalıdır.
Bilgi bizi benzersiz yapmayacak. Hayal etme, inşa etme, sorumluluk alma, iletişim kurma ve iş birliği yapma kapasitemizdir. Bunlar, PISA değerlendirmemizde vurguladığımız çok temel becerilerdir.

> PISA Kıdemli Danışmanı Michael Stevenson: PISA, artan teknoloji kullanımı ile öğrenci performanslarındaki artış arasında doğrudan bir ilişki olmadığını göstermektedir. Sınıfı teknolojik cihazlarla doldurmak öğrencilerin başarılarını artırma konusunda tek başına yeterli değildir.
Disiplinler arası becerilere yer veren, her öğrenciyi sürece dâhil etmeyi hedefleyen akıllı öğretim sistemleri, problem çözme ve yeni şeyler oluşturma gibi konulara odaklanır.

> Dünyaca ünlü Finli eğitimci Pasi Sahlberg: Son yıllarda iklim değişikliğine yönelik etkinliklerini gördüğümüz için, çocukların öğrenmelerine öncülük etme kapasitesi ve potansiyeli var. Çocukları ve gençleri, katılımlarını geliştirebilmeleri için katılımlarını sağlayarak ve seslerini duyurarak güçlendirmemiz gerekiyor.
Okulların yeniden tasarımında öğrenciler taraf olmalı, sadece hedef değil, fikirleri de sorulmalı, okulların ve öğretmenlerin neler yapacağı konusunda bir iletişim kurulmalıdır.
Eşitlik ve kaliteye odaklanan eğitim sistemlerinin gelecekte oluşabilecek diğer olumsuz durumları daha kolay aşacağını düşünüyorum.

> New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin: Krizler, problemlere büyüteç tutma vazifesi gördüğünden bizim için oldukça iyi birer öğretmendirler ve bu sayede problemlerin daha açık bir şekilde görünür olmasına hizmet derler.
Uzaktan eğitim, geleceğin biricik eğitim yöntemi olmayacaktır. Bu, yalnız dijital dönüşüme inananların sahip olduğu iyimser bir düşüncedir.
Öğrenciler bilgi ve içeriği herhangi bir yerden kolayca edinebilirler. Öğretmenler, öğrencileri cesaretlendirecek, onları destekleyecek ve gerekli dönüt (geri bildirim) verecek kimselerdir.
Bir okul sistemi hayal edecek olsam, altı veya yedi yaşında değil de bu sistemi üç yaşından başlatırdım. Burada temel, evrensel bir ilköğretimden bahsediyorum. Ve bu sistemi on sekiz yaşında bitirirdim.

> The Black Curriculum Kurucu ve Üst Yöneticisi Lavinya Stennett: Dünyanın sadece sistemlerle değil, iklim değişikliği, imparatorluk, tarihî ilişkiler gibi çeşitli durumlarla da nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamak ve müfredata dâhil etmek çok önemlidir.
Sosyal medya, en büyük öğretmen hâline geldi, bu sebeple sosyal medyanın faydalı şekillerde nasıl kullanılacağı müfredatta öğretilmelidir.

> Buckingham Üniversitesinden Sir Anthony Seldon: Eğitimdeki küresel ve ulusal liderler, olağanüstü olumsuzluklara ve verinin kötüye kullanılmasına/gizliliğe ve bunun gençleri hayal etme biçimine ilişkin endişeye çok hızlı bir şekilde alışmalıdır.
Eski sistemlerin savunucusu olmak, yeni ve daha insancıl eğitim sisteminin önüne geçmek demektir. Eğitim çok daha bütüncül olmalıdır.
Bütün fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişmelerin farkında olan bir eğitim sistemi tasarlanmalıdır.

> Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali el-Jabr el-Nuaimi: Yatırım yaptığımız kilit alanlardan biri öğretmenlerin eğitimi ve gelişimidir.
Diğer önemli alan ise üstün zekâlı ve kabiliyetli öğrencilerin yanı sıra engelli ve özel ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik özel eğitimdir. Çeşitliliğin önemine inanıyoruz, bu sebeple öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan programları destekliyoruz.

600 katılımcıyla eğitimin yeni yol haritası çıkarılıyor 600 katılımcıyla eğitimin yeni yol haritası çıkarılıyor Millî Eğitim Şûrası, yedi yıl aradan sonra Ankara’da toplandı. Eğitimde yeni yol haritasının çıkarıldığı şûranın ikinci gününde “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” üzerinde özel ihtisas komisyon üyeleri maddeleri tek tek tartıştı.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Ana hedefimiz nitelikli eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer: Ana hedefimiz nitelikli eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım, eğitim sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir" diyerek ana hedeflerinin her bir çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunu belirtti.

YORUMLAR