23.06.2021 03:11
Vergide etkin pişmanlık cezayı yarıya indirecek

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanmasına yönelik düzenlemede sona gelindi. Düzenleme ile vergi suçları zincirleme suç kapsamına alınacak. Bu suçları işleyenlerin hapis cezaları yarı oranında artırılacak. Etkin pişmanlıktan faydalananların ise hapis cezası yarı oranında indirilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında etkin pişmanlık uygulamasının vergi suçlarında da geçerli olacağını açıklamıştı. AK Parti’nin geçen hafta TBMM’ye sunduğu 4’üncü yargı paketinde yer alması beklenen ancak, bazı tereddütler sebebiyle pakete girmeyen Vergi Usul Kanunu’ndaki değişiklik önerisi üzerindeki çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu ve Meclis’teki görüşmeler sırasında bu düzenlemenin pakete ekleneceği öğrenildi.

AYRI AYRI DEĞİL TEK CEZA UYGULANACAK
AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin, Yargıtay dâhil birçok uzmanın görüşüne başvurarak hazırladığı öneriye göre, vergi kanunları kapsamında tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, vergi matrahının azalmasına sebep olacak şekilde defterleri tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenlere her takvim yılı için ayrı ceza değil, zincirleme suç kapsamında tek ceza uygulanacak.

HAPİS CEZASI ARTIYOR
Yeni düzenleme ile vergi suçları zincirleme suç kapsamına alınacak, bu suçları işleyenlerin hapis cezaları yarı oranında artırılacak. Ancak, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenler, vergi suçuna ait borcunun tamamını ödeyen ve idareye karşı açtığı davadan vazgeçenlerin hapis cezası yarı oranında indirilecek. AK Parti kaynakları “Bu konuda kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Mesela sahte fatura sebebiyle yapılan denetimlerde her vergi dönemine ait ayrı ceza çıkarılıyor. Her yıl için ayrı ceza hesaplandığı için bakıyorsunuz 20-25 yıllık hapis cezaları ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile bu orantısızlık ortadan kaldırılacak. Aynı suçu birden fazla işlemişse, zincirleme suç sayılacak ve cezası yarı oranında artırılacak. Yani cezadan kurtulmuyor. Etkin pişmanlıktan yararlananların cezası ise yarı oranında indirilecek” değerlendirmesini yaptı.
Vergi suçunun cezası artıyor Vergi suçunun cezası artıyor Yeni taslağa göre, kayıt ve belgeleri yok eden veya sahte olarak düzenleyip kullananlara verilen üst sınır hapis cezası 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

ADİL ÇÖZÜM SAĞLAYACAK
AK Parti’nin hukukçularından Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç da vergi kaçakçılığı suçunun zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının Ceza Hukuku bakımından değerlendirilmesi yapılırken fiil ile yaptırım arasındaki dengenin ceza adaletine uygun olması gerektiğine dikkat çekti. Tunç, “4’üncü Yargı paketi hazırlıkları süreci içinde vergi kaçakçılığı suçu için getirilecek olan yeni düzenlemelerin cezanın caydırıcılığını ortadan kaldırmaması, vergi hukuku, mali ve ticari hayat aşçısından etki analizlerinin yapılması, hem uygulamada ortaya çıkan problemi ve mağduriyetleri giderecek hem de suçla mücadeleyi zaafa uğratmadan adil bir çözümü sağlayacak bir düzenleme yapılabilmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.
4. yargı paketi yolda: Vergi suçlarına 'etkin pişmanlık' geliyor 4. yargı paketi yolda: Vergi suçlarına 'etkin pişmanlık' geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs 2019'da açıkladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi" çalışmalarında tamamlanan 4. yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 32 maddeden oluşan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması kararlaştırıldı.

 

YORUMLAR