21.08.2021 04:26
Türkiye 50 bin kişilik yapay zekâ ordusu kuruyor

Türkiye, yapay zekâ stratejisini hayata geçiren ülkeler arasında yerini aldı. 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Servisi

11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji belgesi, Türkiye’nin 2025 yılına kadar yapay zekâ alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyor. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 6 stratejik öncelik etrafında tasarlandı. Buna göre yapay zekânın Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkısının yüzde 5’e çıkarılması, yapay zekâ alanındaki istihdamın 50 bin kişiye yükseltilmesi, lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca yerli ve millî yapay zekâ uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilmesi, uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması da stratejinin hedefleri arasında yer alıyor.

Strateji belgesine önsöz yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekâ teknolojilerinin, küresel ekonomik yapı üzerinde internet devriminden daha büyük bir etki oluşturmasının beklendiğini kaydetti. Yapay zekâ sistemlerinin ortak değerlere uygun olarak geliştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan “Köklü medeniyet tecrübemizle harmanlanmış yeni bir tekno-ekonomik atılım yaparak, topyekûn insanlığa değer katma imkânımız var” ifadelerini kullandı.
Strateji Belgesine göre; küresel yapay zekâ harcamalarının 2020 yılında yaklaşık 50 milyar doları ve pazar büyüklüğünün 5 yılda iki katını aşması bekleniyor. Birçok araştırmaya göre yapay zekâ 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13-15,7 trilyon dolar katkı yapacak ve yüzde 13-14 arasında büyüme sağlayacak.

VARANK AÇIKLAYACAK
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, 40 kamu kurumu, 26 akademisyen, 38 özel sektör kuruluşu, 4 sivil toplum kuruluşu, 2 meslek örgütü ve 4 uluslararası organizasyon ile yapılan çalışmalarla hazırlandı. Belgenin ayrıntıları Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından 24 Ağustos’ta Bilişim Vadisi’nde açıklanacak.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Şebnem Özdemir ile Doç. Dr. Burak Şişman, cilt kanserine karşı erken tespit sağlayan yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen projenin hayata geçmesi için yatırım gerektiğini belirten Özdemir, prototipin umut verici olacağını söyledi. Özdemir, makinanın en ufak bir değişimi bile kaçırma şansı olmadığını belirterek, "Yabancı yatırım aldığı takdirde kullanılacağı ilk ülke Türkiye olmayacaksa bu çok haz edeceğim bir nokta olmayacak.” açıklamalarında bulundu.
Kimlik doğrulamada yapay zekâ yetkili olacak Kimlik doğrulamada yapay zekâ yetkili olacak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

YORUMLAR