06.09.2021 10:55
Sigara paketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Deneme üretimleri başta olmak üzere her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi.

Sigara paketlerinde yeni dönem başlıyor. Kayıt dışılığın önlenmesi için yeni adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre sigarada deneme ürünlerine de firma bilgisi yazılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, tütün ürünleri ihracatının artırılması ile tütün ürünlerinde kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla değişikliklere gidildi.

EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Buna göre, firmalarca üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek ham madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecek.

MARKA ADI VEYA ŞİRKET KISALTMASI YAZILMASI ZORUNLU OLACAK

Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket-firma unvan kısaltması yazılması zorunlu olacak. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilecek.

İŞLEM GÖRMÜŞ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI

Yönetmelikle, harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık "işlem görmüş tütün" olarak adlandırılacak.

Gerekli işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin belirlenen bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dahilde işleme izin belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınacak.

Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecek.

İşlem görmüş tütün veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilecek.

SABİT VE SİLİNEMEZ OLARAK BASILMASI ZORUNLU OLACAK

Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde "ihracat amacıyla üretilmiştir" ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunlu olacak.

Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan "Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi" almak kaydıyla izin verilecek.

Daha az içiyorlar ama... Kadınlar sigarayı erkeklere göre daha zor bırakıyor Daha az içiyorlar ama... Kadınlar sigarayı erkeklere göre daha zor bırakıyor Fransa'da yapılan bir araştırmada kadınların, erkeklere oranla daha az sigara içmesine rağmen bırakırken daha fazla zorlandıkları belirtildi.

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara yaktı, hayatını kaybetti Oksijen tüpüne bağlıyken sigara yaktı, hayatını kaybetti Kocaeli'de bakım evinde kalan bir vatandaş, oksijen tüpüne bağlı olduğu an sigarayı ateşleyince, tüpün tuutsmasına neden olup yangın çıkardı. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan şahıs 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Balık yememek sigara içmekten daha zararlı Balık yememek sigara içmekten daha zararlı Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, balık yememek sağlığa sigara içmekten daha fazla zarar verirken; sigara içenlerin 4, balık yemeyenlerin ise ömürlerinden 5 sene gidiyor.

Kaynak : AA
YORUMLAR