02.10.2021 14:40
Eşit işe eşit ücret vermeyen patron yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Bir fabrikada çalışan kadın işçi, kendisiyle aynı işi yapan erkek işçilerin daha fazla ücret aldıklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yıllar süren davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'eşit işe eşit ücret' dedi, kadın işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kadın işçi, 'cinsiyet ayrımı' yapıldığını iddia ederek başvurduğu mahkemeden Yargıtay'ın kararıyla zaferle ayrıldı. Bursa'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçi, aynı işi yapan erkek çalışanların kendisinden daha fazla ücret aldığını, sırf kadın olduğu için aynı işi yapmasına rağmen daha az ücret aldığını belirterek iş sözleşmesini feshetti ve İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Kadın işçi, davalı işverenin işyerinde ücret konusunda cinsiyet ayrımı yaptığını, İş Kanunu'na göre işverenin eşit iş yapan işçiye eşit ücret ödemekle yükümlü olduğunu belirtti. Buna aykırı davranan işverenin işçiye 4 aylık ücreti tutarında tazminat ödemesi gerektiğini dile getiren kadın işçi, çalıştığı süre boyunca diğer işçilere ödenen ücret farkının da işçiye ödenmek zorunda olduğunu belirtti.

İşverenin eşit işlem borcuna aykırı davranışından dolayı iş akdini haklı sebeple feshettiğini ileri süren kadın işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret farkı ile eşit işlem borcuna aykırılık tazminatının davalıdan tahsilini talep etti.

İŞVEREN KENDİNİ SAVUNDU, DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Bursa 4. İş Mahkemesi’nde ifade veren işveren ise maaşları emsal gösterilen iki ustanın davacıdan daha fazla iş tecrübesi kazandığını ve davacıya oranla daha fazla çalışma sergilemesi nedeniyle ücretlerinde yapılan genel iyileştirmede daha fazla ücrete hak kazandığını, davacının diğer deverecilere oranla daha az üretim kapasitesine sahip olduğunu, çalışmasında arkadaşlarının yardımını alarak işine devam ettiğini öne sürdü.

Davanın kısmen kabulüne hükmeden mahkeme, yıllık izin ücreti alacağının tahsiline ve diğer taleplerin reddine karar verdi. Kararı davacı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' ÖDENMELİ

Emsal nitelikte bir karara imza atan 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Dosya kapsamına göre davacı işçiye iş yerinde çalışan diğer deverecilere kıyasla daha az ücret ödendiği konusunda tartışma yoktur" denilerek şu ifadelere yer verildi:

Dosya içeriği ve özellikle davalı işveren tanıklarının anlatımlarından, davacının iş yerinde başarılı bir işçi olduğu, diğer devereciler hangi işi yapıyorlarsa davacının da aynı işi yaptığı, yeteneğinde veya performansında hiçbir yetersizlik bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacı cinsiyet ayrımcılığı yönündeki iddiasını kanıtlayamamış ise de işverenin 'eşit işe eşit ücret' ödememesi eşit işlem borcunun ihlali niteliğindedir ve ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur.

Mahkemece davacının çalışma süresi de dikkate alınarak, anlan yasanın 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerekirken tazminat talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Buna göre davacının fark ücretleri de hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Diğer yandan davacının aynı kıdem ve aynı işte çalışan işçi ile aynı ücretle çalıştırılmaması suretiyle eşit işlem borcunun ihlal edilmesi 4857 sayılı Yasa'nın 24/II-e maddesi uyarınca işçiye haklı fesih yetkisi verir. Bu itibarla iş akdini bu nedenle haklı nedene dayalı olarak fesheden davacının kıdem tazminatı isteğinin de kabulü gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yargıtay: Kiracı ölse de kiradan 'mirasçıları' sorumlu olacak Yargıtay: Kiracı ölse de kiradan 'mirasçıları' sorumlu olacak Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza atarak; kiracı ölse bile akdin devam ettiğine dikkat çekerek tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığına ve kira sözleşmesinin devam edeceğine hükmetti.

Yargıtay'dan emsal 'alkolmetre' kararı Yargıtay'dan emsal 'alkolmetre' kararı Kronik rahatsızlığından dolayı koronavirüs salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemeyen ve 3516 lira ceza yiyen sürücüye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sürücünün cihazı üflemek yerine gerekirse kan tahlili yapılmasını istemesinin kabul edilebilir gerekçe olduğuna hükmetti.

Yargıtay'dan emsal 'kızlık soyadı' kararı: Kusur sayılmadı Yargıtay'dan emsal 'kızlık soyadı' kararı: Kusur sayılmadı Yargıtay, emsal bir karara imza atarak, kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının 'güven sarsıcı davranışın kanıtı' olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Kaynak : İHA
YORUMLAR