Türkiye Gazetesi 50.Yıl
28.06.2019 06:08
HDP’nin uzaklaştırdığı müdürlere iade

Mardin 1. İdare Mahkemesi, HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesinde 3 daire başkanının görevden alınması işleminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesinde 3 daire başkanının görevden alınması işleminin yürütmesi Mardin 1. İdare Mahkemesince durduruldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Erol Beşe, Çevre Koruma Daire Başkanı Fisun Karaboğa ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yayla, bir süre önce görevden alınarak uzman olarak atandı. Bunun üzerine daire başkanları Mardin 1. İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, davacıların görevinde başarısız veya yetersiz olduğu, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu yönünde yahut haklarında herhangi bir disiplin işlemi uygulandığı yolunda somut bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.  Daire başkanlarının herhangi bir somut gerekçe ortaya konulmaksızın ve kamu yararı ile hizmet gerekleri gözetilmeksizin salt takdir yetkisinin kullanılmasıyla görevden uzaklaştırılamayacağı vurgulanan kararda, şunlar belirtildi: Davacıların mevcut görevlerinden alınmasına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının işlemlerinde hukuka uygun bulunmadığı tespit edildiğinden, bu işleme bağlı olarak uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Kararda, dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi hâlinde çalışma hayatının doğrudan etkilenecek olması nedeniyle işlemden önceki hâlin iadesi bakımından telafisi güç zararların doğabileceğine yer verildi.  Kararda “Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğ izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi” ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR