17.05.2019 04:28
Servet-i Fünûn  dijital ortama aktarıldı

Osmanlıda 1891’de Ahmed İhsan tarafından çıkarılmaya başlanan Servet-i Fünûn dergisine Sultan Abdülhamid de maddi destek vermişti. Ancak dergi Osmanlının son döneminde modernleşmenin öncü yayınlarından biri olarak muhalif bir hüviyete bürünmüştü...

MURAT ÖZTEKİN

Tevfik Fikret, Halit Ziya, Mehmet Rauf gibi isimleri etrafında toplayan dergi, bir asır sonra Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından dijital ortama taşındı. Üniversitenin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zeynep Uysal’ın yürüttüğü “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünûn Dergisi” adlı TÜBİTAK projesi “servetifunundergisi.com” adlı web sitesinde okurlara sunuldu. Dört senede hazırlanan proje çerçevesinde 1896-1901 yılları arasında neşredilen 297 sayının muhtevası beş ana kategoriye ve 60 alt kategoriye ayrılarak kataloglandı. Web sitesinde Tevfik Fikret’in derginin edebiyat kısmının başına geçtiği 256. sayısı ile 553. sayısı arasındaki neşriyatı yer alıyor.

YORUMLAR