Türkiye Gazetesi 50.Yıl
10.06.2019 07:04
Boğaziçi’nde kitap hazinesi

Boğaziçi Üniversitesinin hazinelerinden olan Nadir Eserler Koleksiyonu, akademisyenleri ve lisansüstü öğrencilerini bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN

28 bin 783 eserin yer aldığı koleksiyon, İbrahim Müteferrika’dan Tevfik Fikret’e kültür tarihimizin tanınmış isimlerine ait eserleri ihtiva ediyor. ‘Nadir Eserler’de yer alan dikkate değer koleksiyonlar arasında İbrahim Müteferrika baskısı eserler bulunuyor. Müteferrika Koleksiyonu’nda bazıları birden fazla kopya olmak üzere toplam 33 nüsha bulunuyor. İlk basılan eser meşhur Lügat-i Vankulu, Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr fî esfari’l-bihâr, Kitâb-ı Cihannümâ ve Takvimü’t-Tevârih’i koleksiyonda bulunan eserler arasında yerini alıyor. Nadir Eserler Koleksiyonu’nda ayrıca Sabiha Gökçen’in 1995’te imzalamış olduğu ve 1982 basımı bir kitap gibi tarihî değeri haiz eserler de mevcut.

KIYMETLİ YAZMA ESERLER VAR
Koleksiyonda yer alan ilginç parçalar arasında III. Selim döneminde saray mimarlığı görevinde bulunan Melling’in İstanbul ve çevresini ele alan gravürlerini içeren eser, Karamanlıca olarak bilinen Yunan harfleri ile basılmış Türkçe eserler ve dünyada sayılı nüshalarının olduğu bilinen Kitâbü’l-edvâr, Mir’ât-i Kâinât gibi nadir yazma nüshalar dikkat çekiyor.

 

YORUMLAR