Türkiye Gazetesi 50.Yıl
10.02.2020 05:17
Kültürel miraslar  ‘arşivden’ çıkıyor

Türkiye, arşivcilik alanında yeni strateji ve amaçlarını tespit etti. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığının hazırladığı 2020-2024 stratejik plan çerçevesinde bu sene 8 milyon 33 bin 345 olmak üzere üç yılda toplam 25 milyon 806 bin belge tasnif edilip dijital ortama taşınacak.

Damla Peker ANKARA

Dijitalleştirilecek vesikalarla kültürel miraslar ortaya çıkarılıp gelecek nesillere aktarılacak. Osmanlı ve cumhuriyet devirlerine ait belgeler derlenecek, korunması ve tasnifi yapılarak vatandaşlara sunulacak. Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunacak. Tahribe uğramışlar asılana uygun bir biçimde restore edilecek. Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle de araştırmacıların arşivlere kolay erişimi sağlanacak. Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlarla ise toplumun tarihe rağbeti artırılacak.

YORUMLAR