15.09.2021 02:58
Dewey’in sanat fikirleri Türkçede

Amerikalı düşünür John Dewey’in ilk kez 1934’te basılan “Deneyim Olarak Sanat” eseri Türkçede...

MURAT ÖZTEKİN

Dewey, VakıfBank Kültür Yayınlarının (VBKY) etiketiyle neşredilen eserde, estetikle ilgili düşüncelerini ele aldığı eserinde, tecrübeyi tabiatı da içine alacak şekilde, kültür ile özdeşleştirerek yorumluyor. Yazar, sanatı, insanın dünya ile iç içe geçmişliğinin ve bu etkileşimde ortaya çıkan anlam ve değerin yegâne dışavurumu olarak tanımlıyor. “Deneyim Olarak Sanat” Dewey’in, mimari, heykel, resim ve edebiyat gibi sanatların biçimsel yapısı ve karakteristik etkileri üzerine yazılan ve uluslararası alanda kabul gören en seçkin eserler arasında sayılıyor.

 

YORUMLAR